Kérelmek

Tájékoztató

Határidő: A fenti kérelmek többségének beadása beadási időszakhoz vagy határidőhöz kapcsolódik

Díj: Az egyes határidők elmulasztása késedelmi díj fizetését vonják maguk után, ezekről itt tájékozódhat: Hallgatói Juttatási és Térítése Szabályzat II. számú melléklet
Törzslap igénylési kérelem

Röviden: A hallgatói teljesítések igazolása ösztöndíj és egyéb pályázatok esetén.

Kérelem beadása | Tájékoztató | Beadási határidő Ősz / Tavasz: bármikor

KREDITÁTVITEL

Röviden: Korábbi, felsőoktatási intézményben sikeresen elvégzett kurzusok beszámításával csökkenthető a szakon megszerzendő kreditek száma.

Kérelem beadása | Tájékoztató | Beadási határidő: Ősz / Tavasz: ETR naptár szerint

FÉLÉVHALASZTÁS új felvetteknek

Röviden: A hallgató a megkezdett aktív félév helyett – tanulmányainak első félévében különös méltánylást érdemlő okra hivatkozva – félévhalasztást, passzív félévet vehet igénybe – amennyiben ezt a kurzusfelvételi időszak végéig benyújtott kérelemre a kari Tanulmányi Bizottság engedélyezi.

Kérelem beadása | Tájékoztató (6.3.) | Beadási határidő: Ősz / Tavasz: a kurzusfelvételi időszak utolsó napja

PASSZÍV FÉLÉV BEJELENTÉSE

Röviden: Későbbi félévekben (nem a tanulmányok megkezdésének első félévben) a passzív félévet a MODULO-ban, elektronikusan kell bejelenteni.

Kérelem beadása | Tájékoztató (6.3.) | Beadási határidő: Ősz / Tavasz: a kurzusfelvételi időszak utolsó napja (aktív státuszt megelőzően)

KURZUSFELVÉTEL LAPON

Röviden: Ha a hallgató olyan kurzust kíván felvenni, amelyet más szak számára hirdettek meg, kurzusfelvevő lap segítségével teheti meg.

Kérelem beadása | Tájékoztató (7.1) | Beadási határidő: Ősz / Tavasz: a szorgalmi időszak harmadik hetének a vége (ETR Naptár)

KÖLTSÉGTÉRÍTÉS CSÖKKENTÉS

Röviden: Az önköltségre/költségtérítésre vonatkozó kérelemben önköltség/költségtérítés csökkentést lehet kérni.

Kérelem beadása | Tájékoztató | Beadási határidő Ősz / Tavasz: az adott kivetés esedékességi dátuma előtti 15 napig

SZAKIRÁNYVÁLASZTÁS/SZAKOSODÁS

Röviden: A szakirány választásnak (továbbiakban a szakosodásnak) alapvetően két fajtája van:

1) A képzési programok egy részében felvehető a saját szakon belül szakmai szakirány, illetve képzés,

2) Azok, akiknek alapszakja olyan, amelyre tanári mesterképzés épülhet (elnevezése szerint tanárképes szak), választhatják a második tanári szak megalapozásához vezető képzés valamelyikét (tanári minor).

Kérelem beadása: A szakirányra jelentkezés az ETR-be belépve az Ügyintézés/Jelentkezés szakosodásra menüpont alatt érhető el. | Tájékoztató | Beadási határidő Ősz / Tavasz: az adott kivetés esedékességi dátuma előtti 15 napig

SZAKVÁLTÁS

Röviden: Szakváltás ugyanazon képzési ciklusba és képzési területhez tartozó szakok között kérhető.

Kérelem beadása | Tájékoztató | Beadási határidő Ősz: december 1-től 15-ig | Beadási határidő Tavasz: május 1-től 15-ig

SZAKIRÁNY/TANÁRI MINOR VÁLTÁS/LEADÁS

Röviden: Korábban választott/felvett szakirány kérelemre módosítható, további szakirány leadható.

Kérelem beadása | Tájékoztató | Beadási határidő Ősz: december 1-től 15-ig | Beadási határidő Tavasz: május 1-től 15-ig

MÁSODIK VAGY TOVÁBBI SZAKIRÁNY FELVÉTELE

Röviden: További szakirány kérelemre és költségtérítés fizetése mellett felvehető.

Kérelem beadása | Tájékoztató | Beadási határidő Ősz: december 1-től 15-ig | Beadási határidő Tavasz: május 1-től 15-ig

TAGOZATVÁLTÁS

Röviden: A képzés meglévő munkarendje, tagozata (nappali vagy levelező) kérelemre módosítható.

Kérelem beadása | Tájékoztató | Beadási határidő Ősz: december 1-től 15-ig | Beadási határidő Tavasz: május 1-től 15-ig

FÉLÉVKIHAGYÁS

Röviden: Félévkihagyási kérelem benyújtható az adott félévi vizsgaidőszak megkezdéséig, ha a hallgató szülés, továbbá baleset, betegség, vagy más váratlan ok miatt, önhibáján kívül kényszerül tanulmányainak szüneteltetésére, abban az esetben, ha már aktív státuszt szerzett az adott félévben.

Kérelem beadása | Tájékoztató (6.3.) | Beadási határidő Ősz / Tavasz: aktív státusz követően, a szorgalmi időszakban bármikor

ÁTJELENTKEZÉS/ÁTVÉTEL MÁS INTÉZMÉNYBŐL

Röviden: Más felsőoktatási intézménnyel jogviszonyban álló hallgató kérheti átvételét, ugyanazon képzési ciklusba és képzési területhez tartozó szakra.

Kérelem beadása | Tájékoztató | Beadási határidő Ősz: december 1-től 15-ig | Beadási határidő Tavasz: május 1-től 15-ig

DÉKÁNI MÉLTÁNYOSSÁG

Röviden: A TTIK dékánja a TVSZ. 12.1 pontja alapján, vizsgaidőszakon kívüli vizsgázást engedélyezhet, ha a vizsgaidőszakban olyan méltánylandó körülmények merültek fel, amik akadályozták a hallgatót az eredményes vizsgázásban.

Kérelem beadása | Tájékoztató | Beadási határidő Ősz / Tavasz: a vizsgaidőszak utolsó két hete

KIVÉTELES TANULMÁNYI REND

Röviden: A kar a hallgatónak kérelemre kedvezményes tanulmányi rendet engedélyezhet, ha a hallgató méltánylandó okból nem tud a tantervben előírt módon tanulmányi kötelezettségének eleget tenni.

Kérelem beadása | Tájékoztató (9.1, 2) | Beadási határidő Ősz / Tavasz: bármikor

Tanulmányok befejezését igazoló dokumentum kérése

Röviden: Tanulmányok befejezését igazoló dokumetum kérése végzett, de oklevelet még nem szerző hallgatók részére. (Abszolutórium, Záróvizsga, Oklevél igazolás)

Kérelem beadása | Tájékoztató | Beadási határidő Ősz / Tavasz: bármikor

OKLEVÉL (ÉS MELLÉKLETEINEK) KIADÁSA, A NYELVVIZSGA BIZONYÍTVÁNY MEGSZERZÉSE UTÁN

Röviden: Sikeres záróvizsgát tett, de akkor még nyelvvizsgával nem rendelkező hallgatók az eredeti nyelvvizsga birtokában kérhetik oklevelük és annak mellékleteinek kiadását.

Kérelem beadása | Tájékoztató | Beadási határidő Ősz / Tavasz: bármikor

TÖRLÉS/HALLGATÓI JOGVISZONY MEGSZŰNTETÉSE SAJÁT KÉRÉSRE

Röviden: Megszűnik a hallgatói jogviszony, ha a hallgató bejelenti, hogy megszünteti a hallgatói jogviszonyát, a bejelentés napján.

Kérelem beadása | Tájékoztató | Beadási határidő Ősz / Tavasz: bármikor

EGYÉB KÉRELEM

Röviden: A fenti kategóriák egyikébe sem tartozó, egyéni kérelmek is beadhatók.

Kérelem beadása | Tájékoztató | Beadási határidő Ősz / Tavasz: bármikor

Képgaléria

05.jpg

Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *

 • szeptember 25.
  18:00 - 20:00
  Tari Annamária az X, Y és Z generációk legnagyobb hazai szakértői közé tartozik. Gyakran ír és ad elő az információs kor ránk gyakorolt hatásairól, és arról, hogy miként változtatja meg a technikai fejlődés a külső világunk után a belső világunkat is. Előadásának témája borzasztóan aktuális: az internetes zaklatás, megfélemlítés (bullying) egyre többeket érintő probléma. További részletek: www.pedagogiaiestek.hu
 • október 2.
  18:00 - 20:00
  A nagysikerű Pedagógiai esték c. sorozatunk 2017-es őszi évadának egyik legérdekesebb előadását egészen biztosan dr. Bánki György pszichiáter hozza el a Mentor(h)áló és az IH közös színpadára. "Az önigazolás mindig leselkedik ránk, mint az ördög egyik alkuja, hogy rosszul bánjunk egymással, vagy káros módon azonosuljunk a csoportjaink, a fantáziált társadalmi közegeink tévedéseivel, miközben erkölcsösnek és igaznak is érezzük magunkat." Dr. Bánki György pszichiáter már régóta publikál cikkeket közéleti témákban, lélektani szemszögből elemez társadalmi kérdéseket. Első könyve napjaink egy leggyakoribb lelki zavaráról, a nárcizmusról szól. Mostani előadása és annak témája is rendkívüli érdeklődésre számíthat: az önbecsülés, az önkép, az önigazolás jelen van mindennapjainkban, valamennyiünk életét meghatározza, így fontos, hogy foglalkozzunk ezekkel a kérdésekkel. További részletek: www.pedagogiaiestek.hu
 • október 16.
  18:00 - 20:00
  Görög Ibolya 1987-től 1999-ig dolgozott a Miniszterelnöki Hivatal Protokoll Főosztályán. 1992-től mint protokollfőnök irányította, szervezte a kormány hivatalos rendezvényeit. Elméleti felkészültségét jelenleg a viselkedéskultúráról, a protokollról, a rendezvényszervezésről tartott előadásokon, írásokban hasznosítja, melyekben megosztja közönségével a számos próbán szerzett gyakorlati tapasztalatait is. További részletek: www.pedagogiaiestek.hu
 • október 17.
  18:00 - 20:00
  Benedek Tibor neve egybeforr a hazai vízilabdázás legújabb hőskorával – háromszoros olimpiai bajnok, Európa- és világbajnok vízilabdázó, edző, 2013-tól 2016. december 31-ig a férfi válogatott szövetségi kapitánya. Előadásából most kiderül, mi a győzelem ára egy játékos és egy edző szemszögéből. Benedek Tibor saját történeteit és tapasztalatait meséli majd el arra vonatkozóan, hogy mit tanulhat az ember a sportból, hogyan érdemes a gyerekeket és a fiatalokat a sport irányába terelni, mik a kilátásai Magyarországon a profi sportolóknak. Szó lesz sikerről és kudarcról, azok megéléséről és kezeléséről, valamint a sikeres csapatmunka titkairól. További részletek: www.pedagogiaiestek.hu
 • október 24.
  18:00 - 20:00
  Dr. Sándor Klára nyelvész, társadalomkutató az SZTE BTK Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszékének tanszékvezető főiskolai tanára. Nemrégiben végzett izgalmas nyomozásának legfontosabb eredményeit mutatja be művelődéstörténeti előadásában: tényleg Mátyás udvarában találták volna ki a székely betűket? Ha mégsem, milyen szerepe volt Mátyás udvarának a székely írás kultuszának megteremtésében? Honnan ismerték egyáltalán Budán a székely ábécét? Az előadó természetesen válaszol a résztvevők legfontosabb kérdéseire: miért székely írás? Miért nem rovásírás? Milyen gyökerekre vezethető vissza? Hun? Szkíta? Netán magyar vagy székely találmány? Mikor keletkezett a legkorábbi emlék? Hol kerültek elő székely írással írt emlékek? Hogyan alakult át a székely írás szerepe a 16. századtól, miért becsülték nagyra a 17–18. század neves magyar tudósai? Igazi kultúrtörténeti csemege és remek előadó vár ránk! További részletek: www.pedagogiaiestek.hu

Kövess minket

Facebook YouTube Twitter Google Plus