Pedagógus-továbbképzés

Felhívás

Örömmel tájékoztatjuk, hogy az SZTE Természettudományi és Informatikai Kar az alábbi 30-30 órás pedagógus-továbbképzéseket hirdeti 2017/2018-ban.
Kérjük, hogy jelentkezési szándékát jelezze a tájékoztatást adó oktatónak e-mailben,
a jelentkezési lapot és mellékleteit pedig postázza erre a címre:
SZTE TTIK Tanulmányi Osztály 6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1.
Jelentkezési lap
Jelentkezési határidő: 2017. szeptember 5.

A környezettudomány biológia tanításába beépíthető legújabb eredményei
biol_logo

A program célja: Megismertetni a biológia szakos tanárokat a környezettudomány különböző területeinek legfrissebb eredményeivel. Elősegíteni a biológia tantárgy tananyagának környezettudatos és integrált szemléletű, korszerű tanítását; a tanulók környezet- és egészségtudatos magatartásra nevelését, egész személyiségük fejlesztését.


Időpont: előreláthatólag 2018. tavasszal (jelentkezés február végéig)

Minimum létszám: 10 fő
Maximum létszám: -

A képzés díja: később meghatározandó
A képzés azonosítója: biológia
Érdeklődni lehet: Dr. Perei Katalin adjunktusnál, perei@bio.u-szeged.hu, 62-544-853
Fizika emelt szintű érettségi kísérleti feladatainak elvégzése és elemzése a tapasztalatok tükrében
fizika_logo

A program célja: Megismertetni a résztvevő tanárokat azzal a mérési feladatbankkal, amely az emelt szintű fizika érettségi vizsgák 2005. óta érvényben lévő formájában a szóbeli vizsgák részét képezi. A foglalkozásokon lehetőség lesz a mérési feladatok elvégzésére, számítógépes és papíralapú kiértékelésére, elemzésére, tapasztalatcserére. E mellett sor kerül az első 12 év tanulságait értékelve a 2017. évben megjelenő törvényi módosítások ismertetésére is. A résztvevőknek alkalma lesz új szabályozásnak megfelelő közép- és emelt szintű szóbeli és írásbeli vizsga elemeinek kipróbálására, gyakorlására. A vizsgák új hangsúlyainak, feladattípusainak megismerése, gyakorlása segíti a kollégákat a tanulók felkészítésében, illetve a középszintű tételek megalkotásában, és mindkét szinten a dolgozatok javításában, illetve a vizsgáztatásban.


Időpont: 2017. 09. 08-09. és 2017. 09. 15-16.

Minimum létszám: 10 fő
Maximum létszám: -
A képzés díja: 40.000,- Ft
A képzés azonosítója: fizika
Érdeklődni lehet: Dr. Farkas Zsuzsanna főiskolai tanárnál, zfarkas@physx.u-szeged.hu, 62-544-746

„A Földrajz Új Világa”, számítógép és Internet alkalmazása a földrajztanításban
foldrajz_logo

A program célja: A bemutatásra kerülő szabad felhasználású szoftverek, internetes interaktív szimulációk (animációk) segítségével az általános és középiskolás tankönyvekből vett példák alapján a számítástechnika kínálta multimédiás lehetőségek eddigieknél erőteljesebb bevonása a földrajz tanításába. A továbbképzés a középiskolai és általános iskolai földrajz szakos tanárok számára a földrajz tantárgy oktatásához szükséges számítástechnikai ismeretek bővítését ilyen irányú készségeik javítását célozza. További cél a földrajztanárok által a tanórákon alkalmazott IKT módszerek megújítása, bővítése és fejlesztése.

Időpont:2017. 09. 29-30. és 2017. 10. 13-14.

Minimum létszám: 10 fő
Maximum létszám: -
A képzés díja: 30.000,- Ft
A képzés azonosítója: földrajz
Érdeklődni lehet: Dr. Szilassi Péter egyetemi docensnél, toto@geo.u-szeged.hu, 62-343-368

 

Modern kémiai ismeretek
kemia_logo

A program célja: A kémia, különösen az általános és középiskolában oktatott területek, újabb eredményeinek bemutatása, az egykor megszerzett ismeretek felfrissítése és kiterjesztése, a szemléletmód fejlesztése, segítségnyújtás az általános és középiskolás kémiai ismeretanyag modernizálására. Fontos cél az, hogy a résztvevők szélesebb kitekintést nyerjenek a modern kémia, a középiskolában nem lefedett területeire is.

Időpont: 2017. 09. 15-16.; 2017. 09. 22-23. és 2017. 09. 29-30.

Minimum létszám: 10 fő
Maximum létszám: -
A képzés díja: 44.000,- Ft
A képzés azonosítója: kémia
Érdeklődni lehet: Dr. Pálinkó István egyetemi tanárnál, palinko@chem.u-szeged.hu, 62-544-288

 

Korszerű matematika korszerű módszerekkel
korszeru_matek

A program célja: A képzés a modern számítógéppel segített felfedeztető tanulás - tanítás módszereivel és eszközeivel foglalkozik. A résztvevők a Geogebra és a Wolfram Mathematica szoftverek segítségével vizsgálnak elemi és felsőbb matematikai problémákat, illetve foglalkoznak modellezési feladatokkal. Négy tematikus egység mindegyikében (dinamikus folyamatok grafikus vizsgálata; folyamatok szemléletes megoldása; geometriai felfedeztetés sejtés, modellezés; egyszerű algoritmusok) olyan oktatási segédanyagokat készítenek, amelyeket tanárként közvetlenül felhasználhatnak a tanítási folyamatban.


Időpont: 2017. 09. 15-16. és 2017. 09. 29-30.

Minimum létszám: 10 fő
Maximum létszám: 25 fő
A képzés díja: A továbbképzést az EFOP-3.4.4-16-2017-00015 projekt támogatja. A szimbolikus részvételi díj 10.000,- Ft
A képzés azonosítója: matematika 1
Érdeklődni lehet: Dr. Karsai János egyetemi docensnél, karsai.janos@math.u-szeged.hu, 62-544-185

 

Függvényekről, érdekesen. Az analízis fogalmai nem szokványos megközelítésben
fuggveny-logo-nz

A program célja: Az analízis fogalmait a szokásos formális tárgyalás helyett korszerű, alkalmazás-orientált felépítésben tekintjük át. Megismerünk olyan eredményeket és módszereket, amelyek a tanárképzésben, az iskolában nem szoktak előkerülni, bár előkerülhetnének. Olyan feladatokat, eljárásokat is tárgyalunk, melyek a függvényeket, az analízis eszköztárát valós problémákra alkalmazzák: az igazságos osztozkodás örökzöld feladatát éppúgy tárgyaljuk, mint Háry János és Napóleon csatáját. Mindeközben fontos célunk az is, hogy bemutassuk a számítógép, mint eszköz több lehetséges felhasználási módját a matematika tanításában.

Időpont: 2017. 09. 22-23. és 2017. 10. 06-07.

Minimum létszám: 10 fő
Maximum létszám: -
A képzés díja: A továbbképzést az EFOP-3.4.4-16-2017-00015 projekt támogatja. A szimbolikus részvételi díj 10.000,- Ft
A képzés azonosítója: matematika 2
Érdeklődni lehet: Dr. Németh Zoltán egyetemi docensnél, znemeth@math.u-szeged.hu, 62-544-077