Pedagógus-továbbképzés

Felhívás

Örömmel tájékoztatjuk, hogy az SZTE Természettudományi és Informatikai Kar az alábbi 30-30 órás pedagógus-továbbképzéseket hirdeti 2017/2018-ban.
Kérjük, hogy jelentkezési szándékát jelezze a tájékoztatást adó oktatónak e-mailben,
a jelentkezési lapot és mellékleteit pedig postázza erre a címre:
SZTE TTIK Tanulmányi Osztály 6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1.
Jelentkezési lap
Jelentkezési határidő: 2017. szeptember 5.

A környezettudomány biológia tanításába beépíthető legújabb eredményei
biol_logo

A program célja: Megismertetni a biológia szakos tanárokat a környezettudomány különböző területeinek legfrissebb eredményeivel. Elősegíteni a biológia tantárgy tananyagának környezettudatos és integrált szemléletű, korszerű tanítását; a tanulók környezet- és egészségtudatos magatartásra nevelését, egész személyiségük fejlesztését.


Időpont: előreláthatólag 2018. tavasszal (jelentkezés február végéig)

Minimum létszám: 10 fő
Maximum létszám: -

A képzés díja: később meghatározandó
A képzés azonosítója: biológia
Érdeklődni lehet: Dr. Perei Katalin adjunktusnál, perei@bio.u-szeged.hu, 62-544-853
Fizika emelt szintű érettségi kísérleti feladatainak elvégzése és elemzése a tapasztalatok tükrében
fizika_logo

A program célja: Megismertetni a résztvevő tanárokat azzal a mérési feladatbankkal, amely az emelt szintű fizika érettségi vizsgák 2005. óta érvényben lévő formájában a szóbeli vizsgák részét képezi. A foglalkozásokon lehetőség lesz a mérési feladatok elvégzésére, számítógépes és papíralapú kiértékelésére, elemzésére, tapasztalatcserére. E mellett sor kerül az első 12 év tanulságait értékelve a 2017. évben megjelenő törvényi módosítások ismertetésére is. A résztvevőknek alkalma lesz új szabályozásnak megfelelő közép- és emelt szintű szóbeli és írásbeli vizsga elemeinek kipróbálására, gyakorlására. A vizsgák új hangsúlyainak, feladattípusainak megismerése, gyakorlása segíti a kollégákat a tanulók felkészítésében, illetve a középszintű tételek megalkotásában, és mindkét szinten a dolgozatok javításában, illetve a vizsgáztatásban.


Időpont: 2017. 09. 08-09. és 2017. 09. 15-16.

Minimum létszám: 10 fő
Maximum létszám: -
A képzés díja: 40.000,- Ft
A képzés azonosítója: fizika
Érdeklődni lehet: Dr. Farkas Zsuzsanna főiskolai tanárnál, zfarkas@physx.u-szeged.hu, 62-544-746

„A Földrajz Új Világa”, számítógép és Internet alkalmazása a földrajztanításban
foldrajz_logo

A program célja: A bemutatásra kerülő szabad felhasználású szoftverek, internetes interaktív szimulációk (animációk) segítségével az általános és középiskolás tankönyvekből vett példák alapján a számítástechnika kínálta multimédiás lehetőségek eddigieknél erőteljesebb bevonása a földrajz tanításába. A továbbképzés a középiskolai és általános iskolai földrajz szakos tanárok számára a földrajz tantárgy oktatásához szükséges számítástechnikai ismeretek bővítését ilyen irányú készségeik javítását célozza. További cél a földrajztanárok által a tanórákon alkalmazott IKT módszerek megújítása, bővítése és fejlesztése.

Időpont:2017. 09. 29-30. és 2017. 10. 13-14.

Minimum létszám: 10 fő
Maximum létszám: -
A képzés díja: 30.000,- Ft
A képzés azonosítója: földrajz
Érdeklődni lehet: Dr. Szilassi Péter egyetemi docensnél, toto@geo.u-szeged.hu, 62-343-368

 

Modern kémiai ismeretek
kemia_logo

A program célja: A kémia, különösen az általános és középiskolában oktatott területek, újabb eredményeinek bemutatása, az egykor megszerzett ismeretek felfrissítése és kiterjesztése, a szemléletmód fejlesztése, segítségnyújtás az általános és középiskolás kémiai ismeretanyag modernizálására. Fontos cél az, hogy a résztvevők szélesebb kitekintést nyerjenek a modern kémia, a középiskolában nem lefedett területeire is.

Időpont: 2017. 09. 15-16.; 2017. 09. 22-23. és 2017. 09. 29-30.

Minimum létszám: 10 fő
Maximum létszám: -
A képzés díja: 44.000,- Ft
A képzés azonosítója: kémia
Érdeklődni lehet: Dr. Pálinkó István egyetemi tanárnál, palinko@chem.u-szeged.hu, 62-544-288

 

Korszerű matematika korszerű módszerekkel
korszeru_matek

A program célja: A képzés a modern számítógéppel segített felfedeztető tanulás - tanítás módszereivel és eszközeivel foglalkozik. A résztvevők a Geogebra és a Wolfram Mathematica szoftverek segítségével vizsgálnak elemi és felsőbb matematikai problémákat, illetve foglalkoznak modellezési feladatokkal. Négy tematikus egység mindegyikében (dinamikus folyamatok grafikus vizsgálata; folyamatok szemléletes megoldása; geometriai felfedeztetés sejtés, modellezés; egyszerű algoritmusok) olyan oktatási segédanyagokat készítenek, amelyeket tanárként közvetlenül felhasználhatnak a tanítási folyamatban.


Időpont: 2017. 09. 15-16. és 2017. 09. 29-30.

Minimum létszám: 10 fő
Maximum létszám: 25 fő
A képzés díja: A továbbképzést az EFOP-3.4.4-16-2017-00015 projekt támogatja. A szimbolikus részvételi díj 10.000,- Ft
A képzés azonosítója: matematika 1
Érdeklődni lehet: Dr. Karsai János egyetemi docensnél, karsai.janos@math.u-szeged.hu, 62-544-185

 

Függvényekről, érdekesen. Az analízis fogalmai nem szokványos megközelítésben
fuggveny-logo-nz

A program célja: Az analízis fogalmait a szokásos formális tárgyalás helyett korszerű, alkalmazás-orientált felépítésben tekintjük át. Megismerünk olyan eredményeket és módszereket, amelyek a tanárképzésben, az iskolában nem szoktak előkerülni, bár előkerülhetnének. Olyan feladatokat, eljárásokat is tárgyalunk, melyek a függvényeket, az analízis eszköztárát valós problémákra alkalmazzák: az igazságos osztozkodás örökzöld feladatát éppúgy tárgyaljuk, mint Háry János és Napóleon csatáját. Mindeközben fontos célunk az is, hogy bemutassuk a számítógép, mint eszköz több lehetséges felhasználási módját a matematika tanításában.

Időpont: 2017. 09. 22-23. és 2017. 10. 06-07.

Minimum létszám: 10 fő
Maximum létszám: -
A képzés díja: A továbbképzést az EFOP-3.4.4-16-2017-00015 projekt támogatja. A szimbolikus részvételi díj 10.000,- Ft
A képzés azonosítója: matematika 2
Érdeklődni lehet: Dr. Németh Zoltán egyetemi docensnél, znemeth@math.u-szeged.hu, 62-544-077

 

Képgaléria

04.jpg

Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *

 • szeptember 25.
  18:00 - 20:00
  Tari Annamária az X, Y és Z generációk legnagyobb hazai szakértői közé tartozik. Gyakran ír és ad elő az információs kor ránk gyakorolt hatásairól, és arról, hogy miként változtatja meg a technikai fejlődés a külső világunk után a belső világunkat is. Előadásának témája borzasztóan aktuális: az internetes zaklatás, megfélemlítés (bullying) egyre többeket érintő probléma. További részletek: www.pedagogiaiestek.hu
 • október 2.
  18:00 - 20:00
  A nagysikerű Pedagógiai esték c. sorozatunk 2017-es őszi évadának egyik legérdekesebb előadását egészen biztosan dr. Bánki György pszichiáter hozza el a Mentor(h)áló és az IH közös színpadára. "Az önigazolás mindig leselkedik ránk, mint az ördög egyik alkuja, hogy rosszul bánjunk egymással, vagy káros módon azonosuljunk a csoportjaink, a fantáziált társadalmi közegeink tévedéseivel, miközben erkölcsösnek és igaznak is érezzük magunkat." Dr. Bánki György pszichiáter már régóta publikál cikkeket közéleti témákban, lélektani szemszögből elemez társadalmi kérdéseket. Első könyve napjaink egy leggyakoribb lelki zavaráról, a nárcizmusról szól. Mostani előadása és annak témája is rendkívüli érdeklődésre számíthat: az önbecsülés, az önkép, az önigazolás jelen van mindennapjainkban, valamennyiünk életét meghatározza, így fontos, hogy foglalkozzunk ezekkel a kérdésekkel. További részletek: www.pedagogiaiestek.hu
 • október 16.
  18:00 - 20:00
  Görög Ibolya 1987-től 1999-ig dolgozott a Miniszterelnöki Hivatal Protokoll Főosztályán. 1992-től mint protokollfőnök irányította, szervezte a kormány hivatalos rendezvényeit. Elméleti felkészültségét jelenleg a viselkedéskultúráról, a protokollról, a rendezvényszervezésről tartott előadásokon, írásokban hasznosítja, melyekben megosztja közönségével a számos próbán szerzett gyakorlati tapasztalatait is. További részletek: www.pedagogiaiestek.hu
 • október 17.
  18:00 - 20:00
  Benedek Tibor neve egybeforr a hazai vízilabdázás legújabb hőskorával – háromszoros olimpiai bajnok, Európa- és világbajnok vízilabdázó, edző, 2013-tól 2016. december 31-ig a férfi válogatott szövetségi kapitánya. Előadásából most kiderül, mi a győzelem ára egy játékos és egy edző szemszögéből. Benedek Tibor saját történeteit és tapasztalatait meséli majd el arra vonatkozóan, hogy mit tanulhat az ember a sportból, hogyan érdemes a gyerekeket és a fiatalokat a sport irányába terelni, mik a kilátásai Magyarországon a profi sportolóknak. Szó lesz sikerről és kudarcról, azok megéléséről és kezeléséről, valamint a sikeres csapatmunka titkairól. További részletek: www.pedagogiaiestek.hu
 • október 24.
  18:00 - 20:00
  Dr. Sándor Klára nyelvész, társadalomkutató az SZTE BTK Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszékének tanszékvezető főiskolai tanára. Nemrégiben végzett izgalmas nyomozásának legfontosabb eredményeit mutatja be művelődéstörténeti előadásában: tényleg Mátyás udvarában találták volna ki a székely betűket? Ha mégsem, milyen szerepe volt Mátyás udvarának a székely írás kultuszának megteremtésében? Honnan ismerték egyáltalán Budán a székely ábécét? Az előadó természetesen válaszol a résztvevők legfontosabb kérdéseire: miért székely írás? Miért nem rovásírás? Milyen gyökerekre vezethető vissza? Hun? Szkíta? Netán magyar vagy székely találmány? Mikor keletkezett a legkorábbi emlék? Hol kerültek elő székely írással írt emlékek? Hogyan alakult át a székely írás szerepe a 16. századtól, miért becsülték nagyra a 17–18. század neves magyar tudósai? Igazi kultúrtörténeti csemege és remek előadó vár ránk! További részletek: www.pedagogiaiestek.hu

Kövess minket

Facebook YouTube Twitter Google Plus