Pedagógus-továbbképzés

Felhívás

Örömmel tájékoztatjuk, hogy az SZTE Természettudományi és Informatikai Kar az alábbi 30-30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzéseket hirdeti 2018/2019-ben.
Kérjük, hogy jelentkezési szándékát jelezze a tájékoztatást adó oktatónak e-mailben,
a jelentkezési lapot és mellékleteit pedig postázza erre a címre:
SZTE TTIK Tanulmányi Osztály 6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1.
Jelentkezési lap


Jelentkezési határidő: 2019. február vége.

Kivéve a „A fizika megjelenése és szerepe a különböző tantárgyakban (kémia, földrajz, biológia)” programot: 2019. február 11.


Túljelentkezés esetén elsőbbséget élveznek a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karának nagyköveti hálózatába belépett pedagógusok (http://www.sci.u-szeged.hu/karunkrol/szte-ttik-nagykoveti-halozat) és a hátrányos térségek,

járások pedagógusai.

"Új eredmények a földrajzban, új szemléletű földrajzoktatás" blended típusú továbbképzés
foldrajz

A program célja:

a) A résztvevő középiskolás tanárokat a szakmai kirándulások/osztálykirándulások keretében elérhető olyan szakmai programokkal ismertetni meg, amelyek csak az utóbbi 5-10 évben állnak rendelkezésre vagy rendhagyóak/újszerűek.
b) Részben a terepi programokhoz kapcsolódóan, részben pedig a középiskolai törzsanyaghoz kapcsolódóan szakmai ismeretbővítés.
c) A középiskolás tanárok szemléletformálásán keresztül erősíteni a földrajz társadalmi megítélésében a földrajz új szerepköreit, mint a környezetvédelmi szemlélet kialakítása, a globális problémák és folyamatok megértése.
d) A terepen, középiskolában is alkalmazható módszerek megismertetése a tanárokkal a szakmódszertani ismeretek bővítésén keresztül


Időpont: 2019.09.01- 2019.09.30. (e-learning szakasz, személyes jelenlétet nem igényel); 2019.10.03-07. (terepi program, Mecsek és környéke)

Minimum létszám: 10 fő
Maximum létszám: 30 fő
A képzés díja: díjtalan.  A képzés az EFOP-3.4.4-16-2017-00015 projekt keretében valósul meg.
A képzés azonosítója: 9-212/2018

Érdeklődni lehet:
Barta Károly egyetemi docens, barta@geo.u-szeged.hu, 36-62-544317

Jelentkezési határidő: 2019. június 14.

 

A környezettudomány biológia tanításába beépíthető legújabb eredményei
biol_logo

A program célja: Megismertetni a biológia szakos tanárokat a környezettudomány különböző területeinek legfrissebb eredményeivel. Elősegíteni a biológia tantárgy tananyagának környezettudatos és integrált szemléletű, korszerű tanítását; a tanulók környezet- és egészségtudatos magatartásra nevelését, egész személyiségük fejlesztését.


Időpont: 2019. március 22-23. és március 28-29.

Minimum létszám: 10 fő
Maximum létszám: -

A képzés díja: díjtalan. A képzés az EFOP-3.4.4-16-2017-00015 projekt keretében valósul meg.
A képzés azonosítója: biológia

Érdeklődni lehet:
Dr. Perei Katalin adjunktusnál, perei@bio.u-szeged.hu, 62-544-853
A fizika megjelenése és szerepe a különböző tantárgyakban (kémia, földrajz, biológia)
szivarvany_logo

A program célja: A képzés azoknak az általános iskolai vagy középiskolai fizikatanároknak szól, akik a diákok körében azáltal szeretnék kedveltebbé tenni a fizika tantárgyat, hogy a fogalmak és törvények megtanításán túl megmutatják azok természeti, technikai megnyilvánulásait, a többi tantárgyban betöltött szerepüket, sőt, a művészeti alkotásokban fellelhető vonatkozásaikat is.
A gyermek számára a tantárgyi bontottságban tanulás előny, de a túl merev szétválasztás nagy zavart okozhat természetlátásukban, gondolkodásukban. Ennek kiigazítása csak úgy lehetséges, ha maga a pedagógus is látja tantárgya komplexitását, a többi tudományágban betöltött szerepét. Továbbképzésünk egy korszerű, integrált szemléletű oktatáshoz nyújt segítséget oly módon, hogy rámutatunk, hogyan lehet a fizikai jelenségeket és összefüggéseket megtalálni a közvetlen természeti és technikai környezetünkben, hogyan tudjuk ezeket a gyakorlati megnyilvánulásokat a tanórák anyagába is beleszőni, miközben kitekintünk a kémia, a földrajz és a biológia órákról ismert jelenségek felé.


Várjuk a kémia szakos, a környezettan szakos tanárokat is, valamint azokat a tanítókat, akik Természetismeret specializáción, VMT-n stb. végeztek, akik tanítói munkájuk során nagy hangsúlyt helyeznek arra, hogy már a kisdiákokkal is megértessék a természet jelenségeit és törvényeit.


Időpont: 2019. február 22-23. és március 1-2.

Minimum létszám: 10 fő
Maximum létszám: 15 fő
A képzés díja: díjtalan. A képzés az EFOP-3.4.4-16-2017-00015 projekt keretében valósul meg.
A képzés azonosítója: fizika (kémia, környezettan szak, tanító-természetismeret specializációval)

Érdeklődni lehet:
Dr. Sós Katalin főiskolai docens, soska@jgypk.u-szeged.hu, 62-546-074

Jelentkezési határidő 2019. február 11.

 

Web-fejlesztés, számítógépes grafika, és hálózatok
halozatok_logo

A program célja: A továbbképzési program feladatául tűzi ki az informatika szakok népszerűsítését, és az informatikában tehetséges diákok felsőoktatásba való bekerülésének segítését olyan informatikatanárok továbbképzése által, akik hajlandók munkájukkal ezt kiemelten támogatni.
A tanfolyam célja, hogy az informatikatanárok olyan tartalmakkal ismerkedjenek meg, amelyeket hatékonyan felhasználhatnak arra, hogy felkeltsék a diákok érdeklődését az informatika iránt, ugyanakkor betekintést nyújtsanak az informatika tudományos hátterébe, elősegítve ezzel azt, hogy a diákok az informatika szélesebb körű ismeretének birtokában döntsenek az informatika szakok választása mellett vagy ellen, elkerülve ezzel az esetleges későbbi kudarcokat.
Kiadásának feltétele a kiadott feladatok megoldása és legalább 80% részvétel a jelenléti órákon.


Jelentkezési feltétel: általános, vagy középiskolai tanári diploma, informatika, számítástechnika szak.

Időpont: 2019. június 19- 2019. június 21.

Minimum létszám: 5 fő
Maximum létszám: 16 fő
A képzés díja: díjtalan. A képzés az EFOP-3.4.4-16-2017-00015 projekt keretében valósul meg.
A képzés azonosítója: webfejlesztés

Érdeklődni lehet:
Dr. Németh Tamás adjunktusnál, tnemeth@inf.u-szeged.hu, 62-34-3435

 

A véletlen matematikája: a valószínűségszámítás és a statisztika elemei
matematika_logo

A program célja: A továbbképzés keretei között áttekintjük, felfrissítjük és kibővítjük az egyetemi/főiskolai tanárképzés során megszerzett ismereteket arra törekedve, hogy a kollégák teljes mélységében megértsék a valószínűségszámítás és a matematikai statisztika elméleti összefüggéseit. Egyszerűbb feladatokon keresztül be kívánjuk mutatni a témakör fontosabb alkalmazási területeit. Ezen túl bemutatjuk azon didaktikai eszközöket, melyekkel a fent jelzett ismeretek hatékonyan oktathatóak a középiskolában egyrészt a reguláris órákon, másrészt szakköri foglalkozások keretei között.


Időpont: várhatóan 2019. március 29-30. április 12-13.

Minimum létszám: 5 fő
Maximum létszám: 30 fő
A képzés díja: díjtalan. A képzés az EFOP-3.4.4-16-2017-00015 projekt keretében valósul meg.
A képzés azonosítója: matematika 3

Érdeklődni lehet:
Dr. Szűcs Gábor adjunktusnál, szucsg@math.u-szeged.hu,62-544-080

 

Bizonyítási és problémamegoldási módszerek a kombinatorikában
matematika_logo2

A program célja: Felfrissítjük, elmélyítjük és kiegészítjük az egyetemi/főiskolai tanárképzés kombinatorika tananyagát, továbbá áttekintjük a matematikai problémamegoldás során előforduló főbb bizonyítási és feladatmegoldó technikákat (teljes indukció, indirekt bizonyítás stb.) középiskolai szakköri szintű feladatok feldolgozásán keresztül.


Időpont: 2019 március 29-30. április 5-6.

Minimum létszám: 5 fő
Maximum létszám: 30 fő
A képzés díja: díjtalan.  A képzés az EFOP-3.4.3-16-2016-00014 projekt keretében valósul meg.
A képzés azonosítója: matematika 4

Érdeklődni lehet:
Dr. Nagy V. Gábor adjunktusnál, ngaba@math.u-szeged.hu

 

Képgaléria

03.jpg

Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *

Kövess minket

Facebook YouTube Twitter Google Plus