Jelentkezés Részismeretek szerzése képzésre

Jelentkezési határidő: 2017. augusztus 23.

Részismeretek megszerzése érdekében folytatott képzés


Az alábbi törvényi szabályozás alapján részképzésre (részismeretek megszerzésére), az intézményi kapacitás terhére, a felvételi eljárástól független folyamatban vehetők fel már oklevéllel rendelkező hallgatók. A részképzés célja lehet, hogy hallgatói jogviszony keretében összegyűjthessen a hallgató olyan és annyi kreditet, amelyek további képzések bemeneti feltételei.

TVSZ 11.3. Az alap, vagy mesterképzésben, illetve ennek megfelelő korábbi képzésben fokozatot és szakképzettséget szerzettek felvehetők részismeretek megszerzésére irányuló képzés keretében az egyetem képzési programjában szereplő képzésekre, amennyiben teljesítették az egyetem honlapján közzé tett egyéb beiratkozási feltételeket is. – A hallgatói költségtérítéses/önköltséges jogviszony külön felvételi eljárás nélkül, beiratkozással jön létre és legfeljebb egy alkalommal, két félév időtartamra létesíthető. – A képzés befejezését követően a hallgatónak a megszerzett ismeretekről a kar kreditigazolást állít ki. – A részismeretek megszerzésére irányuló képzésbe felvett hallgató nem jogosult további párhuzamos, vagy vendéghallgatói jogviszony létesítésére, átvétel kezdeményezésére, támogatott képzésre átjelentkezni, önhibáján kívüli esetet kivéve jogviszonyát szüneteltetni.


A 2017/18-as tanévre az SZTE TTIK meghirdet az alapszakokra – nappali vagy levelező tagozaton – a normál felvételi és a pótfelvételi eljárás után fennmaradó létszámkeret terhére - részismeretek megszerzése érdekében folytatott képzéseket, önköltséges formában. Az önköltség összege félévenként (a BSc képzések önköltségével összhangban) 10 felvett kredit alatt 150 000 (százötvenezer) Ft, 11 és 20 felvett kredit között 225 000 (kettőszázhuszonötezer) Ft, valamint 21 és 30 felvett kredit között 300 000 (háromszázezer) Ft.


A felvett hallgatók alapvetően a szak felvehető kurzusaiból választhatnak, egyéb nem szakos kurzusok felvétele kurzusfelvevő lappal történik. Az aktuális félévre vonatkozó kurzuslista a www.stud.u-szeged.hu honlapon, a Tanrendi kereső és böngésző címszó alatt érhető el.

 

Kérjük, hogy a teljesítendő kurzusokat – meglévő végzettségei, és a későbbiekben elvégezni kívánt mesterszak figyelembe vétele mellett –, megelőzően egyeztesse az adott szak szerinti tanulmányi tanácsadó oktatóval!

RÉSZISMERETEK KÉPZÉS

FELVÉTELI ELJÁRÁS FELELŐS

EMAIL-CÍM

fizika

Dr. Szatmáry Károly (62/54-4666)

K.Szatmary@physx.u-szeged.hu

földrajz

Dr. Mezősi Gábor (62/54-4155)

mezosi@geo.u-szeged.hu

földtudomány

Dr. M. Tóth Tivadar (62/54-4640)

mtoth@geo.u-szeged.hu

gazdaságinformatikus

Dr. Gombás Éva (62/54-4205)

gombas@inf.u-szeged.hu

molekuláris bionika mérnöki

Dr. Nyúl László (62/54-6196)

nyul@inf.u-szeged.hu

környezetmérnök

Dr. Farsang Andrea (62/54-4195)

farsang@geo.u-szeged.hu

mérnök informatikus

Dr. Kincses Zoltán (62/54-6719)

kincsesz@inf.u-szeged.hu

programtervező informatikus

Dr. Gombás Éva (62/54-4205)

gombas@inf.u-szeged.hu

Jelentkezési határidő 2017. augusztus 23.


A jelentkezési lap


Dr. Farsang Andrea

oktatási dékánhelyettes


Szeged, 2017. július 25.

Képgaléria

08.jpg

Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *

 • szeptember 25.
  18:00 - 20:00
  Tari Annamária az X, Y és Z generációk legnagyobb hazai szakértői közé tartozik. Gyakran ír és ad elő az információs kor ránk gyakorolt hatásairól, és arról, hogy miként változtatja meg a technikai fejlődés a külső világunk után a belső világunkat is. Előadásának témája borzasztóan aktuális: az internetes zaklatás, megfélemlítés (bullying) egyre többeket érintő probléma. További részletek: www.pedagogiaiestek.hu
 • október 2.
  18:00 - 20:00
  A nagysikerű Pedagógiai esték c. sorozatunk 2017-es őszi évadának egyik legérdekesebb előadását egészen biztosan dr. Bánki György pszichiáter hozza el a Mentor(h)áló és az IH közös színpadára. "Az önigazolás mindig leselkedik ránk, mint az ördög egyik alkuja, hogy rosszul bánjunk egymással, vagy káros módon azonosuljunk a csoportjaink, a fantáziált társadalmi közegeink tévedéseivel, miközben erkölcsösnek és igaznak is érezzük magunkat." Dr. Bánki György pszichiáter már régóta publikál cikkeket közéleti témákban, lélektani szemszögből elemez társadalmi kérdéseket. Első könyve napjaink egy leggyakoribb lelki zavaráról, a nárcizmusról szól. Mostani előadása és annak témája is rendkívüli érdeklődésre számíthat: az önbecsülés, az önkép, az önigazolás jelen van mindennapjainkban, valamennyiünk életét meghatározza, így fontos, hogy foglalkozzunk ezekkel a kérdésekkel. További részletek: www.pedagogiaiestek.hu
 • október 16.
  18:00 - 20:00
  Görög Ibolya 1987-től 1999-ig dolgozott a Miniszterelnöki Hivatal Protokoll Főosztályán. 1992-től mint protokollfőnök irányította, szervezte a kormány hivatalos rendezvényeit. Elméleti felkészültségét jelenleg a viselkedéskultúráról, a protokollról, a rendezvényszervezésről tartott előadásokon, írásokban hasznosítja, melyekben megosztja közönségével a számos próbán szerzett gyakorlati tapasztalatait is. További részletek: www.pedagogiaiestek.hu
 • október 17.
  18:00 - 20:00
  Benedek Tibor neve egybeforr a hazai vízilabdázás legújabb hőskorával – háromszoros olimpiai bajnok, Európa- és világbajnok vízilabdázó, edző, 2013-tól 2016. december 31-ig a férfi válogatott szövetségi kapitánya. Előadásából most kiderül, mi a győzelem ára egy játékos és egy edző szemszögéből. Benedek Tibor saját történeteit és tapasztalatait meséli majd el arra vonatkozóan, hogy mit tanulhat az ember a sportból, hogyan érdemes a gyerekeket és a fiatalokat a sport irányába terelni, mik a kilátásai Magyarországon a profi sportolóknak. Szó lesz sikerről és kudarcról, azok megéléséről és kezeléséről, valamint a sikeres csapatmunka titkairól. További részletek: www.pedagogiaiestek.hu
 • október 24.
  18:00 - 20:00
  Dr. Sándor Klára nyelvész, társadalomkutató az SZTE BTK Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszékének tanszékvezető főiskolai tanára. Nemrégiben végzett izgalmas nyomozásának legfontosabb eredményeit mutatja be művelődéstörténeti előadásában: tényleg Mátyás udvarában találták volna ki a székely betűket? Ha mégsem, milyen szerepe volt Mátyás udvarának a székely írás kultuszának megteremtésében? Honnan ismerték egyáltalán Budán a székely ábécét? Az előadó természetesen válaszol a résztvevők legfontosabb kérdéseire: miért székely írás? Miért nem rovásírás? Milyen gyökerekre vezethető vissza? Hun? Szkíta? Netán magyar vagy székely találmány? Mikor keletkezett a legkorábbi emlék? Hol kerültek elő székely írással írt emlékek? Hogyan alakult át a székely írás szerepe a 16. századtól, miért becsülték nagyra a 17–18. század neves magyar tudósai? Igazi kultúrtörténeti csemege és remek előadó vár ránk! További részletek: www.pedagogiaiestek.hu

Kövess minket

Facebook YouTube Twitter Google Plus