Pedagógus-továbbképzés

Felhívás

Örömmel tájékoztatjuk, hogy az SZTE Természettudományi és Informatikai Kar az alábbi 30, 60 órás akkreditált pedagógus-továbbképzéseket hirdeti 2018/2019-ben.
Kérjük, hogy jelentkezési szándékát jelezze a tájékoztatást adó oktatónak e-mailben,
a jelentkezési lapot és mellékleteit pedig postázza erre a címre:
SZTE TTIK Tanulmányi Osztály 6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1.
Jelentkezési lap
Jelentkezési határidő: 2018. október 31.


Túljelentkezés esetén elsőbbséget élveznek a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karának nagyköveti hálózatába belépett pedagógusok (http://www.sci.u-szeged.hu/karunkrol/szte-ttik-nagykoveti-halozat) és a hátrányos térségek,

járások pedagógusai.

A környezettudomány biológia tanításába beépíthető legújabb eredményei
biol_logo

A program célja: Megismertetni a biológia szakos tanárokat a környezettudomány különböző területeinek legfrissebb eredményeivel. Elősegíteni a biológia tantárgy tananyagának környezettudatos és integrált szemléletű, korszerű tanítását; a tanulók környezet- és egészségtudatos magatartásra nevelését, egész személyiségük fejlesztését.


Időpont: előreláthatólag 2019. tavasszal (30 órás)

Minimum létszám: 10 fő
Maximum létszám: -

A képzés díja: díjtalan. A képzés az EFOP-3.4.4-16-2017-00015 projekt keretében valósul meg.
A képzés azonosítója: biológia

Érdeklődni lehet:
Dr. Perei Katalin adjunktusnál, perei@bio.u-szeged.hu, 62-544-853
Web-fejlesztés, számítógépes grafika, és hálózatok
halozatok_logo

A program célja: A továbbképzési program feladatául tűzi ki az informatika szakok népszerűsítését, és az informatikában tehetséges diákok felsőoktatásba való bekerülésének segítését olyan informatikatanárok továbbképzése által, akik hajlandók munkájukkal ezt kiemelten támogatni.
A tanfolyam célja, hogy az informatikatanárok olyan tartalmakkal ismerkedjenek meg, amelyeket hatékonyan felhasználhatnak arra, hogy felkeltsék a diákok érdeklődését az informatika iránt, ugyanakkor betekintést nyújtsanak az informatika tudományos hátterébe, elősegítve ezzel azt, hogy a diákok az informatika szélesebb körű ismeretének birtokában döntsenek az informatika szakok választása mellett vagy ellen, elkerülve ezzel az esetleges későbbi kudarcokat.
Kiadásának feltétele a kiadott feladatok megoldása és legalább 80% részvétel a jelenléti órákon.


Jelentkezési feltétel: általános, vagy középiskolai tanári diploma, informatika, számítástechnika szak.

Időpont: 2019. június 19- 2019. június 21. (30 órás)

Minimum létszám: 5 fő
Maximum létszám: 16 fő
A képzés díja: díjtalan. A képzés az EFOP-3.4.4-16-2017-00015 projekt keretében valósul meg.
A képzés azonosítója: webfejlesztés

Érdeklődni lehet:
Dr. Németh Tamás adjunktusnál, tnemeth@inf.u-szeged.hu, 62-34-3435

 

A véletlen matematikája: a valószínűségszámítás és a statisztika elemei
matematika_logo

A program célja: A továbbképzés keretei között áttekintjük, felfrissítjük és kibővítjük az egyetemi/főiskolai tanárképzés során megszerzett ismereteket arra törekedve, hogy a kollégák teljes mélységében megértsék a valószínűségszámítás és a matematikai statisztika elméleti összefüggéseit. Egyszerűbb feladatokon keresztül be kívánjuk mutatni a témakör fontosabb alkalmazási területeit. Ezen túl bemutatjuk azon didaktikai eszközöket, melyekkel a fent jelzett ismeretek hatékonyan oktathatóak a középiskolában egyrészt a reguláris órákon, másrészt szakköri foglalkozások keretei között.


Időpont: várhatóan 2019. tavasszal (30 órás)

Minimum létszám: 5 fő
Maximum létszám: 30 fő
A képzés díja: díjtalan. A képzés az EFOP-3.4.4-16-2017-00015 projekt keretében valósul meg.
A képzés azonosítója: matematika 3

Érdeklődni lehet:
Dr. Szűcs Gábor adjunktusnál, szucsg@math.u-szeged.hu,62-544-080

 

Bizonyítási és problémamegoldási módszerek a kombinatorikában
matematika_logo2

A program célja: Felfrissítjük, elmélyítjük és kiegészítjük az egyetemi/főiskolai tanárképzés kombinatorika tananyagát, továbbá áttekintjük a matematikai problémamegoldás során előforduló főbb bizonyítási és feladatmegoldó technikákat (teljes indukció, indirekt bizonyítás stb.) középiskolai szakköri szintű feladatok feldolgozásán keresztül.


Időpont: 2019 tavaszán (30 órás)

Minimum létszám: 5 fő
Maximum létszám: 30 fő
A képzés díja: díjtalan.  A képzés az EFOP-3.4.3-16-2016-00014 projekt keretében valósul meg.
A képzés azonosítója: matematika 4

Érdeklődni lehet:
Dr. Nagy V. Gábor adjunktusnál, ngaba@math.u-szeged.hu

 

Képgaléria

04.jpg

Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *

Kövess minket

Facebook YouTube Twitter Google Plus