Kari Tanulmányi Bizottság


Meghívók, emlékeztetők (belépés a Kari Tanulmányi Bizottság tagjainak) - CooSpace


A hallgatók tanulmányi és vizsgaügyeiben a kari Tanulmányi Bizottság jár el. A Kari Tanulmányi Bizottság hatáskörébe tartozik első fokon minden - nem a Kari Kreditátviteli Bizottság hatáskörébe utalt - tanulmányi ügy (az átvétel, a tagozatváltás, a szakváltás, a szakirányváltás, a kedvezményes tanulmányi rend, a félévhalasztás, a félévkihagyás, szakmai, ill. tanítási gyakorlat más intézménynél történő végzésének engedélyezése).


A Kari Tanulmányi Bizottság ügyrendjét a SZTE TTIK Tanulmányi ügyrend tartalmazza.


A Bizottság tagjai 2017. július 1.-2020. június 30.


Elnök:
  • Dr. Németh Zoltán egy. docens (Bolyai Intézet)
Tagok:
  • Dr. Németh Zoltán egy. docens, póttag: Dr. Szűcs Gábor adjunktus (Bolyai Intézet)
  • Dr. Laczkó Gábor egyetemi docens (Fizikai Intézet)
  • Dr. Pál Viktor egy. docens (Földrajzi és Földtudományi Intézet)
  • Kozári Zsolt (TTIK HÖK képviselő)
  • Babity Balázs(TTIK HÖK képviselő)
  • Szabo Gergő László (TTIK HÖK képviselő)
  • Besze Márton póttag (TTIK HÖK képviselő)
  • Dénes András Ferenc póttag (TTIK HÖK képviselő)

Fogadóóra:


Dr. Németh Zoltán

időpont: szerda 9.00 - 10.00
helyszín: Aradi vértanúk tere 1. 1. emelet 120 szoba


Dr. Laczkó Gábor
időpont: péntek 10.00 - 11.00
helyszín: Béke épület (Rerrich Béla tér 1) I. em. 49. szoba


Dr. Pál Viktor
időpont:
helyszín:


Kérelmekkel kapcsolatos információk: