Informatikatanár

A képzési és kimeneti követelmények leírása
Tanterv: Informatikatanár MA Nappali
Tanterv: Informatikatanár MA Levelező

A mai többciklusú, lineáris felsőoktatási rendszer keretében tanári szakképzettség a tanári mesterszak elvégzésével szerezhető. A tanári mesterszakon belül kerülnek meghirdetésre az egyes - többek között a közoktatási tantárgyaknak megfelelő - szakképzettségek.


tanari_informatika_01


A tanári mesterszak képzési ideje 2-5 félév attól függően, hogy egy vagy két szakképzettség megszerzése a cél, illetve hogy a jelentkező milyen korábbi végzettsége alapján kéri felvételét.
Azok számára, akik valamely alapszak elvégzése után nyernek felvételt, és ez a tanári diploma lesz az első mesterképzésben szerzett végzettségük, kötelező két tanári szakképzettség egyidejű megszerzése.
A szak elvégzése tanári mesterfokozatot és okleveles informatikatanár szakképzettséget ad. Ez a mesterfokozat lényegében a régi felsőoktatási képzés informatikatanár egyetemi végzettség megfelelője a mai rendszerben.


A képzésre jelentkezhetnek, az alábbi végzettségek valamelyikével rendelkezők:

 • gazdaságinformatikus, mérnök informatikus, programtervező informatikus, informatikus könyvtáros alapképzési szakot, vagy ezeknek megfeleltethető főiskolai, egyetemi végzettségűek,
 • bármilyen BSc szak informatika tanári szakirány,
 • számítástechnika főiskolai tanári diploma,
 • egyéb főiskolai, egyetemi, tanári diplomával, illetve főiskolai pedagógus szakképzettséggel rendelkezők, akik a jelentkezést megelőzően a szakra jelentkezéshez előírt 50 kreditértékű szakterületi előtanulmányt végeztek,
 • valamelyik informatika MSc szakkal párhuzamosan.

A szak felvételi szabályzata elérhető: www.inf.u-szeged.hu/oktatas/felveteli


A képzés célja, hogy felkészítse a leendő tanárokat az alábbi feladatok ellátására:

 • Az informatika tantárgy oktatása a közoktatás 5-12. évfolyamán, a szakképzésben és a felnőttoktatásban.
 • Informatikusi középfokú szakképzettségnek megfelelő szakmai tantárgyak oktatása.
 • Pedagógiai kutatási és tervezési feladatok megoldása.
 • Oktatási információs és kommunikációs technológiák alkalmazásával kapcsolatos fejlesztési feladatok ellátása.
 • Tanulmányok doktori képzésben történő folytatása.

A tanári mesterszak pedagógia-pszichológia moduljában a cél olyan tanárok nevelése:

 • akik képesek lépést tartani a tanulás-tanítás kutatásának hazai és nemzetközi eredményeivel, ezeket saját munkájukban értő módon hasznosítani tudják,
 • a megszerzett tapasztalataikat szakmai fórumokon megosztják egymással.

Az informatikai képzést az Informatikai Tanszékcsoport végzi, míg a tanári mesterség tárgyait a Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézete biztosítja.
A mesterképzés nappali és levelező tagozaton egyaránt indul.


Természettudományi és Informatikai Kar rövid bemutatása
A Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kara 1921-ben kezdte meg működését, amikor Szeged városa befogadta a Kolozsvárról áttelepült tudományegyetemet. Az informatika szerepének növekedése miatt, a kar neve 2007-től Természettudományi és Informatikai Kar. Jelenleg a karon belül hat tanszékcsoport található, amelyek mindegyike részben önálló kutató és oktató intézetként is működik.


Informatikai Tanszékcsoport rövid bemutatása
Az Informatikai Tanszékcsoport 1990-ben alakult, ekkor vette át a nagy múltú szegedi informatikusképzés gondozását a kar Matematikai Tanszékcsoportjától. A tanszékcsoport hat tanszéket és egy kutatócsoportot foglal magába:


 • Képfeldolgozás és Számítógépes Grafika Tanszék
 • Műszaki Informatika Tanszék
 • Számítástudomány Alapjai Tanszék
 • Számítógépes Algoritmusok és Mesterséges Intelligencia Tanszék
 • Számítógépes Optimalizálás Tanszék
 • Szoftverfejlesztés Tanszék
 • Mesterséges Intelligencia Kutatócsoport

 • Az Informatikai Tanszékcsoport a felsőoktatás új képzési keretei között három BSc és három MSc szakot indít:

 • Gazdaságinformatikus BSc
 • Mérnök informatikus BSc
 • Programtervező informatikus BSc
 • Gazdaságinformatikus MSc
 • Informatikatanár MA
 • Programtervező informatikus MSc.

 • A Tanszékcsoport a gyakorlati oktatásra az informatika fejlődésével lépést tartó kiválóan felszerelt számítógépes termeket és laborokat üzemeltet:

 • több mint 250 munkaállomás
 • beágyazott rendszerek labor
 • hálózatfejlesztő labor
 • robotika labor
 • tehetséggondozó labor
 • teszt labor
   

tanari_informatika_02A Tanszékcsoport saját szakmai könyvtárral rendelkezik, amely folyamatosan bővül, könyvállománya meghaladja az 7000 kötetet és közel 250 tudományos folyóirat is elérhető.
A hallgatóink bekapcsolódhatnak a tanszékeken folyó oktatásba és kutatásba. Demonstrátori rendszerünkben a jó előmenetelű felsőbb éves hallgatók oktatói irányítással gyakorlatokat vezetnek. A tudományos munka eredményeként rendszeresen színvonalas diákköri dolgozatok születnek, amelyeket az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon helyezésekkel díjaznak. A hallgatók részt vehetnek a tanszékek ipari partnerekkel közös kutatási és fejlesztési projektjeiben.


A Tanszékcsoport lehetőség szerint támogatja a hallgatók külföldi részképzését. A Socrates/Erasmus EU program keretében tíznél több európai egyetemmel állunk kapcsolatban, melynek eredményeként számos hallgató élhet a külföldi részképzés lehetőségével. A mesterszakot végzett hallgatók doktori (PhD) tanulmányokat folytathatnak az Informatika Doktori Iskola vagy a Matematika- és
Számítástudományok Doktori Iskola programjaiban.


SZTE BTK Neveléstudományi Intézet
Az SZTE BTK Neveléstudományi Intézete jelentős kutatási és oktatási hagyományai inspiráló környezetet teremtenek a tanári pályára készülők számára. A magyar egyetemek közül itt a legrégibb és legerősebb az empirikus neveléstudományi kutatás, amely folyamatosan közvetlen kapcsolatban áll az iskolai gyakorlattal. Az iskolai oktatás eredményességének elemzése mellett az intézet munkatársai a képességek, a szociális kompetencia, a tanulás motivációs háttere fejlődését térképezik föl, eszközöket és módszereket dolgoznak ki a fejlődés segítésére óvodáskortól a középiskoláig, amelyek hatékonyságát és alkalmazhatóságát is alapos kutatómunkával támasztják alá.
Az Intézethez kötődő MTA SZTE Képességkutató Csoport elsősorban a gondolkodás és a képességek fejlődésével és fejlesztésével kapcsolatos alapkutatásokhoz nyújt keretet. Az Oktatáselméleti Kutatócsoport az iskolai gyakorlathoz közvetlenül kötődő vizsgálatokat fogja össze. A tanárképzés mellett tanártovábbképzés is folyik, többek között a nagy elismertségre szert tett pedagógiai szakértő szakos szakirányú továbbképzés. A neveléstudomány iránt érdeklődő legtehetségesebb diákok további munkájának a Neveléstudományi Doktori Iskola ad teret.


A szakról és az Informatikai Tanszékcsoportról további információk a http://www.inf.u-szeged.hu weboldalon találhatók.


Kérdéseiket levélben is megírhatják a felveteli@inf.u-szeged.hu email címre, ahol szívesen állunk az érdeklődők rendelkezésére.


Levelezési cím:
SZTE TTIK
Informatikai Tanszékcsoport
6720 Szeged, Árpád tér 2.

Képgaléria

02.jpg

Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *

 • szeptember 25.
  18:00 - 20:00
  Tari Annamária az X, Y és Z generációk legnagyobb hazai szakértői közé tartozik. Gyakran ír és ad elő az információs kor ránk gyakorolt hatásairól, és arról, hogy miként változtatja meg a technikai fejlődés a külső világunk után a belső világunkat is. Előadásának témája borzasztóan aktuális: az internetes zaklatás, megfélemlítés (bullying) egyre többeket érintő probléma. További részletek: www.pedagogiaiestek.hu
 • október 2.
  18:00 - 20:00
  A nagysikerű Pedagógiai esték c. sorozatunk 2017-es őszi évadának egyik legérdekesebb előadását egészen biztosan dr. Bánki György pszichiáter hozza el a Mentor(h)áló és az IH közös színpadára. "Az önigazolás mindig leselkedik ránk, mint az ördög egyik alkuja, hogy rosszul bánjunk egymással, vagy káros módon azonosuljunk a csoportjaink, a fantáziált társadalmi közegeink tévedéseivel, miközben erkölcsösnek és igaznak is érezzük magunkat." Dr. Bánki György pszichiáter már régóta publikál cikkeket közéleti témákban, lélektani szemszögből elemez társadalmi kérdéseket. Első könyve napjaink egy leggyakoribb lelki zavaráról, a nárcizmusról szól. Mostani előadása és annak témája is rendkívüli érdeklődésre számíthat: az önbecsülés, az önkép, az önigazolás jelen van mindennapjainkban, valamennyiünk életét meghatározza, így fontos, hogy foglalkozzunk ezekkel a kérdésekkel. További részletek: www.pedagogiaiestek.hu
 • október 16.
  18:00 - 20:00
  Görög Ibolya 1987-től 1999-ig dolgozott a Miniszterelnöki Hivatal Protokoll Főosztályán. 1992-től mint protokollfőnök irányította, szervezte a kormány hivatalos rendezvényeit. Elméleti felkészültségét jelenleg a viselkedéskultúráról, a protokollról, a rendezvényszervezésről tartott előadásokon, írásokban hasznosítja, melyekben megosztja közönségével a számos próbán szerzett gyakorlati tapasztalatait is. További részletek: www.pedagogiaiestek.hu
 • október 17.
  18:00 - 20:00
  Benedek Tibor neve egybeforr a hazai vízilabdázás legújabb hőskorával – háromszoros olimpiai bajnok, Európa- és világbajnok vízilabdázó, edző, 2013-tól 2016. december 31-ig a férfi válogatott szövetségi kapitánya. Előadásából most kiderül, mi a győzelem ára egy játékos és egy edző szemszögéből. Benedek Tibor saját történeteit és tapasztalatait meséli majd el arra vonatkozóan, hogy mit tanulhat az ember a sportból, hogyan érdemes a gyerekeket és a fiatalokat a sport irányába terelni, mik a kilátásai Magyarországon a profi sportolóknak. Szó lesz sikerről és kudarcról, azok megéléséről és kezeléséről, valamint a sikeres csapatmunka titkairól. További részletek: www.pedagogiaiestek.hu
 • október 24.
  18:00 - 20:00
  Dr. Sándor Klára nyelvész, társadalomkutató az SZTE BTK Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszékének tanszékvezető főiskolai tanára. Nemrégiben végzett izgalmas nyomozásának legfontosabb eredményeit mutatja be művelődéstörténeti előadásában: tényleg Mátyás udvarában találták volna ki a székely betűket? Ha mégsem, milyen szerepe volt Mátyás udvarának a székely írás kultuszának megteremtésében? Honnan ismerték egyáltalán Budán a székely ábécét? Az előadó természetesen válaszol a résztvevők legfontosabb kérdéseire: miért székely írás? Miért nem rovásírás? Milyen gyökerekre vezethető vissza? Hun? Szkíta? Netán magyar vagy székely találmány? Mikor keletkezett a legkorábbi emlék? Hol kerültek elő székely írással írt emlékek? Hogyan alakult át a székely írás szerepe a 16. századtól, miért becsülték nagyra a 17–18. század neves magyar tudósai? Igazi kultúrtörténeti csemege és remek előadó vár ránk! További részletek: www.pedagogiaiestek.hu

Kövess minket

Facebook YouTube Twitter Google Plus