Földrajztanár

A képzési és kimeneti követelmények leírása
Tanterv: Földrajztanár MA Nappali

Tanterv: Földrajztanár MA Levelező

 

Képzésünk célja - elsősorban az alapképzésben szerzett ismeretekre építve - a közoktatásban, a szakképzésben és a felnőttképzésben járatos földrajztanárok képzése, felkészítése.


tanari_foldrajz_01

A Földrajz tanár szakot jelenleg a következő szakokkal párosítva végezhetik el a hallgatók:

 • biológia, kémia, fizika, matematika, informatika, környezettan
 • történelem, angol, német, rajz, testnevelés

A választható szakpárok köre folyamatosan bővül!


A Földrajz tanár MSc szerves folytatása a hároméves Földrajz BSc képzésnek, ahol az első évben általános földrajzi ismereteket tanulnak a hallgatók:

 • éghajlattan, térképészeti alapismeretek, népesség- és településföldrajz, gazdaságföldrajz, geomorfológia, talajtan, Magyarország és Európa földrajza, stb.

A második évtől Földrajz tanári szakirány keretében megszerzett ismeretek:

 • természettudomány és általános földtudomány: Földünk belső szerkezete, éghajlattani ismeretek, hidrológia, talajtan, a földfelszín ábrázolása, globális problémák stb.
 • természetföldrajz: kontinensek és óceánok keletkezése, vulkánosság, magashegységek formakincse, számítógépes térképezés, természetvédelem, Földünk élővilága stb.
 • általános társadalom- és gazdaságföldrajz: a társadalom és a környezet kapcsolata, településhálózat, közlekedés és kereskedelem, idegenforgalom földrajza, stb.

Mindezek a két éves MSc képzés alatt kibővülnek olyan ismeretekkel, melyek felkészítik, és alkalmassá teszik a hallgatókat arra, hogy földrajzi tudásukat képesek legyenek továbbadni, megtanítani, valamint széles –az egész Földre kiterjedő – földrajzi tudást szereznek, megismerik továbbá a társadalom, a táj és a környezet mélyebb összefüggéseit:

 • Földrajzi szakmódszertan: a földrajzoktatás története, tanterv készítése, a földrajztanítás módszerei, szemléltetés földrajz órán stb., órák látogatása és mikrotanítás stb.
 • Földrajzi praktikum: számítástechnika alkalmazása a földrajzoktatásban, interneten elérhető programok, adatbázisok, érintőtábla használata, stb.
 • Tér és társadalom: kultúrföldrajz, globalizáció, társadalomelmélet, stb.
 • Táj és környezet: az ember lehetséges szerepe a természetes folyamatok megváltoztatásában, az emberi beavatkozások módjai, komplex változások, környezeti menedzsment, stb.
 • Regionális földrajz: távoli kontinensek földrajza: Amerika, Ausztrália, Afrika, Ázsia

Olyan tanárokat képezünk, akik

 • széles körű tájékozottsággal rendelkeznek
 • biztos és átfogó topográfiai ismereteket birtokolnak
 • problémamegoldó gondolkodásra képesek
 • bármely iskolatípusban való földrajzoktatásra alkalmasak
 • komplex látásmóddal rendelkeznek, amely magában foglalja a természeti, a társadalmi-kulturális és a gazdasági környezetet, valamint a lokális, a regionális és a globális szemléletű földrajzi és környezeti gondolkodást

A képzést biztosító tanszékek tudományos teljesítménye, aktivitása a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság 2005-ös felmérése szerint széleskörű, jó színvonalú, az
országos átlagot meghaladja. A tanszékcsoporton jelenleg összesen 36 főállású oktató valamint 21 az oktatást, kutatást segítő kolléga dolgozik.

A 2008-as évben a teljes infrastruktúrát felújítottuk. Bővült a tantermek, számítógépes termek, valamint laborok száma, korszerű gépekkel gazdagodtunk, mely minden esetben
hallgatóink kényelmét és érdekeit szolgálja. Jelenleg egy 180 fős nagyelőadó, 7 tanterem, 5 számítógépes terem, valamint 22 labor és egy nagyszerű tanári csapat
várja kedves leendő hallgatóit.


A széles nemzetközi kapcsolatoknak köszönhetően számos külföldi ösztöndíjat nyerhetnek el hallgatóink. Részképzésen vehetsz rész 15 (!) ország, több mint 25 egyetemén, melyek köre folyamatosan bővül.

A földrajzos képzés fontos részei a tanulmányutak, terepgyakorlatok, melyeken a szakmai ismeretek elsajátítása mellett csoporttársaiddal Magyarország és Európa legszebb helyeit látogatjátok meg.


tanari_foldrajz_02


Ha többet szeretnél megtudni képzéseinkről, tanárainkról, hallgatóink életéről, tájékozódj az interneten:
http://www.geo.u-szeged.hu
http://www.human.geo.u-szeged.hu


vagy kérdezd kollégáinkat, akik szívesen válaszolnak bármilyen kérdésedre:


Bajmócy Péter: bajmocy@geo.u-szeged.hu
Mucsi László: mucsi@geo.u-szeged.hu
Pál Viktor: pal.viktor@geo.u-szeged.hu
Nyári Diána: nyaridia@geo.u-szeged.hu


Tanszékeinket megtaláljátok a facebookon is! Lájkoljatok minket!
www.facebook.com/foldrajz


www.ttik.hu
www.facebook.com/szte.ttik


tanari_foldrajz_03Képgaléria

01.jpg

Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *

 • szeptember 25.
  18:00 - 20:00
  Tari Annamária az X, Y és Z generációk legnagyobb hazai szakértői közé tartozik. Gyakran ír és ad elő az információs kor ránk gyakorolt hatásairól, és arról, hogy miként változtatja meg a technikai fejlődés a külső világunk után a belső világunkat is. Előadásának témája borzasztóan aktuális: az internetes zaklatás, megfélemlítés (bullying) egyre többeket érintő probléma. További részletek: www.pedagogiaiestek.hu
 • október 2.
  18:00 - 20:00
  A nagysikerű Pedagógiai esték c. sorozatunk 2017-es őszi évadának egyik legérdekesebb előadását egészen biztosan dr. Bánki György pszichiáter hozza el a Mentor(h)áló és az IH közös színpadára. "Az önigazolás mindig leselkedik ránk, mint az ördög egyik alkuja, hogy rosszul bánjunk egymással, vagy káros módon azonosuljunk a csoportjaink, a fantáziált társadalmi közegeink tévedéseivel, miközben erkölcsösnek és igaznak is érezzük magunkat." Dr. Bánki György pszichiáter már régóta publikál cikkeket közéleti témákban, lélektani szemszögből elemez társadalmi kérdéseket. Első könyve napjaink egy leggyakoribb lelki zavaráról, a nárcizmusról szól. Mostani előadása és annak témája is rendkívüli érdeklődésre számíthat: az önbecsülés, az önkép, az önigazolás jelen van mindennapjainkban, valamennyiünk életét meghatározza, így fontos, hogy foglalkozzunk ezekkel a kérdésekkel. További részletek: www.pedagogiaiestek.hu
 • október 16.
  18:00 - 20:00
  Görög Ibolya 1987-től 1999-ig dolgozott a Miniszterelnöki Hivatal Protokoll Főosztályán. 1992-től mint protokollfőnök irányította, szervezte a kormány hivatalos rendezvényeit. Elméleti felkészültségét jelenleg a viselkedéskultúráról, a protokollról, a rendezvényszervezésről tartott előadásokon, írásokban hasznosítja, melyekben megosztja közönségével a számos próbán szerzett gyakorlati tapasztalatait is. További részletek: www.pedagogiaiestek.hu
 • október 17.
  18:00 - 20:00
  Benedek Tibor neve egybeforr a hazai vízilabdázás legújabb hőskorával – háromszoros olimpiai bajnok, Európa- és világbajnok vízilabdázó, edző, 2013-tól 2016. december 31-ig a férfi válogatott szövetségi kapitánya. Előadásából most kiderül, mi a győzelem ára egy játékos és egy edző szemszögéből. Benedek Tibor saját történeteit és tapasztalatait meséli majd el arra vonatkozóan, hogy mit tanulhat az ember a sportból, hogyan érdemes a gyerekeket és a fiatalokat a sport irányába terelni, mik a kilátásai Magyarországon a profi sportolóknak. Szó lesz sikerről és kudarcról, azok megéléséről és kezeléséről, valamint a sikeres csapatmunka titkairól. További részletek: www.pedagogiaiestek.hu
 • október 24.
  18:00 - 20:00
  Dr. Sándor Klára nyelvész, társadalomkutató az SZTE BTK Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszékének tanszékvezető főiskolai tanára. Nemrégiben végzett izgalmas nyomozásának legfontosabb eredményeit mutatja be művelődéstörténeti előadásában: tényleg Mátyás udvarában találták volna ki a székely betűket? Ha mégsem, milyen szerepe volt Mátyás udvarának a székely írás kultuszának megteremtésében? Honnan ismerték egyáltalán Budán a székely ábécét? Az előadó természetesen válaszol a résztvevők legfontosabb kérdéseire: miért székely írás? Miért nem rovásírás? Milyen gyökerekre vezethető vissza? Hun? Szkíta? Netán magyar vagy székely találmány? Mikor keletkezett a legkorábbi emlék? Hol kerültek elő székely írással írt emlékek? Hogyan alakult át a székely írás szerepe a 16. századtól, miért becsülték nagyra a 17–18. század neves magyar tudósai? Igazi kultúrtörténeti csemege és remek előadó vár ránk! További részletek: www.pedagogiaiestek.hu

Kövess minket

Facebook YouTube Twitter Google Plus