Biológiatanár

A képzési és kimeneti követelmények leírása
Tanterv: Biológiatanár MA Nappali
Tanterv: Biológiatanár MA Levelező


Biológiatanári mesterszak

Ez a képzés mesterfokozatot és okleveles biológiatanári szakképzettséget ad, mely a korábbi önálló, egyetemi szintű biológiatanári szaknak felel meg.


A mai többciklusú, lineáris felsőoktatási rendszer keretében tanári szakképzettség a tanári mesterszak elvégzésével szerezhető. A tanári mesterszakon belül kerülnek meghirdetésre az egyes - többek között a közoktatási tantárgyaknak megfelelő - szakképzettségek. A tanári mesterszak képzési ideje 2-5 félév attól függően, hogy egy vagy két szakképzettség megszerzése a cél, illetve hogy a jelentkező milyen korábbi végzettsége alapján kéri felvételét. Azok számára, akik valamely alapszak elvégzése után nyernek felvételt, és ez a tanári diploma lesz az első mesterképzésben szerzett végzettségük, kötelező két tanári szakképzettség egyidejű megszerzése. A tanári mesterképzés három fő képzési részből áll: a szakképzettségnek, illetve a szakképzettségeknek megfelelő szakmai ismereteknek a megszerzéséből, a pedagógiai-pszichológiai ismeretek megszerzéséből, valamint - ez új elem a tanárképzés hazai gyakorlatában - a közoktatási intézményben szervezett összefüggő szakmai gyakorlatból.


A biológiatanári szakképzettség megszerzésére a képzési és kimeneti követelményekben rögzített feltételek mellett lehet jelentkezni. Első tanári szakképzettségként elsősorban azoknak ajánlott, akik a biológia alapszak tanári szakirányán végeztek, vagy pedig a hagyományos duális felsőoktatási rendszerben szereztek diplomát biológus szakon, vagy tanárképző főiskolán biológiatanári szakon. Biomérnöki, élelmiszer- és kertészmérnöki, környezettan szakos, mezőgazdasági mérnöki BSc, gyógyszerész, általános orvosi vagy állatorvosi szakokról mindazok jelentkezhetnek, akik korábbi felsőoktatási tanulmányaik során legalább 44 kreditnyi biológia, illetve 10 kreditnyi pedagógia-pszichológia ismeretet szereztek.


tanar_biologia_01


A mesterdiplomát szerző biológia tanárok közvetíthetik az általános iskolákban és középiskolákban az 5-12. osztályok tanulói számára az alapvető természeti, és társadalmi jelenségekben megnyilvánuló biológiai törvényszerűségeket, ezek elméleti értelmezését. A tanulmányaikra építve biztos és magas szintű szakmai tudással, nagy áttekintéssel rendelkeznek, és megfelelő elméleti és gyakorlati jártasságot szereznek a biológia tanításában.


Lehetőség van továbbá az angol tudományos szaknyelv magas szintű ismeretének elsajátítására, a felső vagy középfokú "C" szintű nyelvvizsgával rendelkező, biológiai tanulmányokat folytató hallgatók számára. A biológus angol szakfordító szakot a sikeresen teljesített első év után lehet felvenni.


A tanári mesterszak pedagógia-pszichológia moduljában a cél olyan tanárok nevelése, akik képesek lépést tartani a tanulás-tanítás kutatásának hazai és nemzetközi eredményeivel, ezeket saját munkájukban értő módon hasznosítani tudják, a megszerzett tapasztalataikat szakmai fórumokon megosztják egymással. A tanítási készségek elsajátítását videós gyakorlatok, mikrotanítás és a legkorszerűbb információs-kommunikációs eszközökkel felszerelt tanteremben végzett munka segítik.


A biológiatanári szakképzettség megszerzésére irányuló mesterképzésen belül a szakmai, szakmódszertani képzést az SZTE TTIK Biológus Tanszékcsoportja végzi, a pedagógia-pszichológiai ismeretek oktatásáért, illetve a szakmai gyakorlat megszervezéséért az SZTE BTK Neveléstudományi Intézete a felelős.


A képzés nappali és levelező tagozaton is indul.


Rövid történet
A Szegedi Tudományegyetemen folyó biológus képzés gyökerei több mint 75 évre nyúlnak vissza. A természettudományos képzésben mindig jelentős szerepet játszott a biológia, és olyan neves professzorok tanították a szakterület iránt érdeklődőket, mint a Nobel díjas biokémikus Szent-Györgyi Albert, a botanikus Győrffy István, az egyetem Füvészkertjének megalapítója, vagy az idegrendszer felépítésének kutatásában nemzetközi hírnevet szerzett Ábrahám Ambrus. Az említett kutatók tudományos munkássága jól tükrözi a Szegedi Tudományegyetemen elérhető magas színvonalú oktatást és kutatást. A biológia robbanásszerű fejlődésével párhuzamosan új tudományos műhelyek alakultak, s ma a Biológus Tanszékcsoport kilenc tanszékén folyik a biológia nagy területeit, mint például a mikrobiológiát, biokémiát, genetikát, ökológiát magába foglaló oktatás és kutatás.


További információk:


Dr. Horváth Ferenc egyetemi adjunktus
SZTE TTIK Növénybiológiai Tanszék
e-mail: horvathf@bio.u-szeged.hu

tel: (62)546-964www.ttik.hu
www.facebook.com/szte.ttik


tanar_biologia_02


Képgaléria

01.jpg

Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *

 • szeptember 25.
  18:00 - 20:00
  Tari Annamária az X, Y és Z generációk legnagyobb hazai szakértői közé tartozik. Gyakran ír és ad elő az információs kor ránk gyakorolt hatásairól, és arról, hogy miként változtatja meg a technikai fejlődés a külső világunk után a belső világunkat is. Előadásának témája borzasztóan aktuális: az internetes zaklatás, megfélemlítés (bullying) egyre többeket érintő probléma. További részletek: www.pedagogiaiestek.hu
 • október 2.
  18:00 - 20:00
  A nagysikerű Pedagógiai esték c. sorozatunk 2017-es őszi évadának egyik legérdekesebb előadását egészen biztosan dr. Bánki György pszichiáter hozza el a Mentor(h)áló és az IH közös színpadára. "Az önigazolás mindig leselkedik ránk, mint az ördög egyik alkuja, hogy rosszul bánjunk egymással, vagy káros módon azonosuljunk a csoportjaink, a fantáziált társadalmi közegeink tévedéseivel, miközben erkölcsösnek és igaznak is érezzük magunkat." Dr. Bánki György pszichiáter már régóta publikál cikkeket közéleti témákban, lélektani szemszögből elemez társadalmi kérdéseket. Első könyve napjaink egy leggyakoribb lelki zavaráról, a nárcizmusról szól. Mostani előadása és annak témája is rendkívüli érdeklődésre számíthat: az önbecsülés, az önkép, az önigazolás jelen van mindennapjainkban, valamennyiünk életét meghatározza, így fontos, hogy foglalkozzunk ezekkel a kérdésekkel. További részletek: www.pedagogiaiestek.hu
 • október 16.
  18:00 - 20:00
  Görög Ibolya 1987-től 1999-ig dolgozott a Miniszterelnöki Hivatal Protokoll Főosztályán. 1992-től mint protokollfőnök irányította, szervezte a kormány hivatalos rendezvényeit. Elméleti felkészültségét jelenleg a viselkedéskultúráról, a protokollról, a rendezvényszervezésről tartott előadásokon, írásokban hasznosítja, melyekben megosztja közönségével a számos próbán szerzett gyakorlati tapasztalatait is. További részletek: www.pedagogiaiestek.hu
 • október 17.
  18:00 - 20:00
  Benedek Tibor neve egybeforr a hazai vízilabdázás legújabb hőskorával – háromszoros olimpiai bajnok, Európa- és világbajnok vízilabdázó, edző, 2013-tól 2016. december 31-ig a férfi válogatott szövetségi kapitánya. Előadásából most kiderül, mi a győzelem ára egy játékos és egy edző szemszögéből. Benedek Tibor saját történeteit és tapasztalatait meséli majd el arra vonatkozóan, hogy mit tanulhat az ember a sportból, hogyan érdemes a gyerekeket és a fiatalokat a sport irányába terelni, mik a kilátásai Magyarországon a profi sportolóknak. Szó lesz sikerről és kudarcról, azok megéléséről és kezeléséről, valamint a sikeres csapatmunka titkairól. További részletek: www.pedagogiaiestek.hu
 • október 24.
  18:00 - 20:00
  Dr. Sándor Klára nyelvész, társadalomkutató az SZTE BTK Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszékének tanszékvezető főiskolai tanára. Nemrégiben végzett izgalmas nyomozásának legfontosabb eredményeit mutatja be művelődéstörténeti előadásában: tényleg Mátyás udvarában találták volna ki a székely betűket? Ha mégsem, milyen szerepe volt Mátyás udvarának a székely írás kultuszának megteremtésében? Honnan ismerték egyáltalán Budán a székely ábécét? Az előadó természetesen válaszol a résztvevők legfontosabb kérdéseire: miért székely írás? Miért nem rovásírás? Milyen gyökerekre vezethető vissza? Hun? Szkíta? Netán magyar vagy székely találmány? Mikor keletkezett a legkorábbi emlék? Hol kerültek elő székely írással írt emlékek? Hogyan alakult át a székely írás szerepe a 16. századtól, miért becsülték nagyra a 17–18. század neves magyar tudósai? Igazi kultúrtörténeti csemege és remek előadó vár ránk! További részletek: www.pedagogiaiestek.hu

Kövess minket

Facebook YouTube Twitter Google Plus