Oktatói hirdetmény a vizsgaidőszakról

.

H I R D E T M É N Y

Oktatóknak


A 2015-2016. tanév II. félévi vizsgaidőszakról2015-2016-os tanév tavaszi félévének tanulmányi naptára:


Szorgalmi időszak: 2016. február 1 – május 14.

Tavaszi szünet: 2016. március 29 – április 1.

Vizsgaidőszak: 2016. május 17 – június 25.

Utóvizsgaidőszak: 2016. június 27 – július 2.


Júniusban záróvizsgázó hallgatóknak: 2016. május 16 – május 28.


Nyári záróvizsga időszak: 2016. június 7 – 17.

Vizsgára jelentkezés: 2016. március 31-ig

Dolgozat, diplomamunka beadása 2016. május 14.

Szakdolgozat védési határideje: 2016. május 28.

Bírálat beküldési határidő: 2016. június 3.


Diplomaosztó ünnepség: 2016. július 3. (vasárnap)


A vizsgameghirdetés szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (ETVSZ), a Nemzeti Felsőoktatási Törvény (Nftv) és a Végrehajtási Kormányrendelet (VHR) szabályozza.

A VHR 10.§ (1). pontja alapján a Kar köteles nyilvánosságra hozni a szorgalmi időszak vége (május 16.) előtt legalább 3 héttel (legkésőbb április 23-ig) az egyes vizsgák napjait, a vizsgáztatók nevét, a jelentkezés idejét, módját az ETVSZ 12.3. pontja alapján.


  1. Április 4-től van lehetőségük az első vizsgákat meghirdetni. Az esetleges további vizsgalehetőségeket, az utóvizsgákat július 1-ig lehet meghirdetni az ETR-ben.

A TVSZ 12.3. pontja szerint „a Kar köteles:

  • olyan számban és létszámkeretben biztosítani a vizsganapokat, hogy legalább a vizsgázók összlétszáma + 50% számú vizsgahely biztosított legyen minden tárgyból a vizsgaidőszakban az első vizsga letételére. Az 50 %-os szabályt figyelembe kell venni akkor is, ha egy vizsgaidőpontra több kurzus vizsgáit is meghirdeti az oktató.

  • tantárgyanként hetente legalább egy vizsganapot meghirdetni. A karok ennél több heti vizsganapot is előírhatnak.”

  1. Május 2-től július 1-ig jelentkezhetnek a hallgatók a vizsgákra.

  1. Július 7-ig lehet az érdemjegyeket rögzíteni az ETR-ben. A fenti határidő után az oktatók jegyet már nem tudnak rögzíteni és a Tanulmányi Osztályon sem engedélyezem a jegyek rögzítését oktatói kérésre sem. Az ETR július 8-tól zár és kezdődik az átsorolási folyamat, valamint a háromszori kurzusfelvétel és nem teljesítés vizsgálata! Az oktatói tevékenységre vonatkozó határidőket az Egyetemi naptárban az alábbi linken találják meg: http://web5.etr.u-szeged.hu/naptar/.


Ha a hallgató a vizsgán nem jelent meg, a teljesítménye nem értékelhető! Az ETR-ben az értékelés rovatban ezt kell beírni.

A fentieket, a határidők pontos betartását kérve, az oktatókkal ismertetni szíveskedjék.


Az elektronikus indexre vonatkozó intézményi szabályozást a TVSZ III. melléklete tartalmazza!


Szeged, 2016. április 6.


Tisztelettel:


(Dr. Farsang Andrea)

oktatási dékánhelyettes sk.

Képgaléria

10.jpg

Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *

Kövess minket

Facebook YouTube Twitter Google Plus