Oktatói hirdetmény a vizsgaidőszakról

.

H I R D E T M É N Y

Oktatóknak


A 2015-2016. tanév II. félévi vizsgaidőszakról2015-2016-os tanév tavaszi félévének tanulmányi naptára:


Szorgalmi időszak: 2016. február 1 – május 14.

Tavaszi szünet: 2016. március 29 – április 1.

Vizsgaidőszak: 2016. május 17 – június 25.

Utóvizsgaidőszak: 2016. június 27 – július 2.


Júniusban záróvizsgázó hallgatóknak: 2016. május 16 – május 28.


Nyári záróvizsga időszak: 2016. június 7 – 17.

Vizsgára jelentkezés: 2016. március 31-ig

Dolgozat, diplomamunka beadása 2016. május 14.

Szakdolgozat védési határideje: 2016. május 28.

Bírálat beküldési határidő: 2016. június 3.


Diplomaosztó ünnepség: 2016. július 3. (vasárnap)


A vizsgameghirdetés szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (ETVSZ), a Nemzeti Felsőoktatási Törvény (Nftv) és a Végrehajtási Kormányrendelet (VHR) szabályozza.

A VHR 10.§ (1). pontja alapján a Kar köteles nyilvánosságra hozni a szorgalmi időszak vége (május 16.) előtt legalább 3 héttel (legkésőbb április 23-ig) az egyes vizsgák napjait, a vizsgáztatók nevét, a jelentkezés idejét, módját az ETVSZ 12.3. pontja alapján.


 1. Április 4-től van lehetőségük az első vizsgákat meghirdetni. Az esetleges további vizsgalehetőségeket, az utóvizsgákat július 1-ig lehet meghirdetni az ETR-ben.

A TVSZ 12.3. pontja szerint „a Kar köteles:

 • olyan számban és létszámkeretben biztosítani a vizsganapokat, hogy legalább a vizsgázók összlétszáma + 50% számú vizsgahely biztosított legyen minden tárgyból a vizsgaidőszakban az első vizsga letételére. Az 50 %-os szabályt figyelembe kell venni akkor is, ha egy vizsgaidőpontra több kurzus vizsgáit is meghirdeti az oktató.

 • tantárgyanként hetente legalább egy vizsganapot meghirdetni. A karok ennél több heti vizsganapot is előírhatnak.”

 1. Május 2-től július 1-ig jelentkezhetnek a hallgatók a vizsgákra.

 1. Július 7-ig lehet az érdemjegyeket rögzíteni az ETR-ben. A fenti határidő után az oktatók jegyet már nem tudnak rögzíteni és a Tanulmányi Osztályon sem engedélyezem a jegyek rögzítését oktatói kérésre sem. Az ETR július 8-tól zár és kezdődik az átsorolási folyamat, valamint a háromszori kurzusfelvétel és nem teljesítés vizsgálata! Az oktatói tevékenységre vonatkozó határidőket az Egyetemi naptárban az alábbi linken találják meg: http://web5.etr.u-szeged.hu/naptar/.


Ha a hallgató a vizsgán nem jelent meg, a teljesítménye nem értékelhető! Az ETR-ben az értékelés rovatban ezt kell beírni.

A fentieket, a határidők pontos betartását kérve, az oktatókkal ismertetni szíveskedjék.


Az elektronikus indexre vonatkozó intézményi szabályozást a TVSZ III. melléklete tartalmazza!


Szeged, 2016. április 6.


Tisztelettel:


(Dr. Farsang Andrea)

oktatási dékánhelyettes sk.

Képgaléria

04.jpg

Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *

 • szeptember 25.
  18:00 - 20:00
  Tari Annamária az X, Y és Z generációk legnagyobb hazai szakértői közé tartozik. Gyakran ír és ad elő az információs kor ránk gyakorolt hatásairól, és arról, hogy miként változtatja meg a technikai fejlődés a külső világunk után a belső világunkat is. Előadásának témája borzasztóan aktuális: az internetes zaklatás, megfélemlítés (bullying) egyre többeket érintő probléma. További részletek: www.pedagogiaiestek.hu
 • október 2.
  18:00 - 20:00
  A nagysikerű Pedagógiai esték c. sorozatunk 2017-es őszi évadának egyik legérdekesebb előadását egészen biztosan dr. Bánki György pszichiáter hozza el a Mentor(h)áló és az IH közös színpadára. "Az önigazolás mindig leselkedik ránk, mint az ördög egyik alkuja, hogy rosszul bánjunk egymással, vagy káros módon azonosuljunk a csoportjaink, a fantáziált társadalmi közegeink tévedéseivel, miközben erkölcsösnek és igaznak is érezzük magunkat." Dr. Bánki György pszichiáter már régóta publikál cikkeket közéleti témákban, lélektani szemszögből elemez társadalmi kérdéseket. Első könyve napjaink egy leggyakoribb lelki zavaráról, a nárcizmusról szól. Mostani előadása és annak témája is rendkívüli érdeklődésre számíthat: az önbecsülés, az önkép, az önigazolás jelen van mindennapjainkban, valamennyiünk életét meghatározza, így fontos, hogy foglalkozzunk ezekkel a kérdésekkel. További részletek: www.pedagogiaiestek.hu
 • október 16.
  18:00 - 20:00
  Görög Ibolya 1987-től 1999-ig dolgozott a Miniszterelnöki Hivatal Protokoll Főosztályán. 1992-től mint protokollfőnök irányította, szervezte a kormány hivatalos rendezvényeit. Elméleti felkészültségét jelenleg a viselkedéskultúráról, a protokollról, a rendezvényszervezésről tartott előadásokon, írásokban hasznosítja, melyekben megosztja közönségével a számos próbán szerzett gyakorlati tapasztalatait is. További részletek: www.pedagogiaiestek.hu
 • október 17.
  18:00 - 20:00
  Benedek Tibor neve egybeforr a hazai vízilabdázás legújabb hőskorával – háromszoros olimpiai bajnok, Európa- és világbajnok vízilabdázó, edző, 2013-tól 2016. december 31-ig a férfi válogatott szövetségi kapitánya. Előadásából most kiderül, mi a győzelem ára egy játékos és egy edző szemszögéből. Benedek Tibor saját történeteit és tapasztalatait meséli majd el arra vonatkozóan, hogy mit tanulhat az ember a sportból, hogyan érdemes a gyerekeket és a fiatalokat a sport irányába terelni, mik a kilátásai Magyarországon a profi sportolóknak. Szó lesz sikerről és kudarcról, azok megéléséről és kezeléséről, valamint a sikeres csapatmunka titkairól. További részletek: www.pedagogiaiestek.hu
 • október 24.
  18:00 - 20:00
  Dr. Sándor Klára nyelvész, társadalomkutató az SZTE BTK Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszékének tanszékvezető főiskolai tanára. Nemrégiben végzett izgalmas nyomozásának legfontosabb eredményeit mutatja be művelődéstörténeti előadásában: tényleg Mátyás udvarában találták volna ki a székely betűket? Ha mégsem, milyen szerepe volt Mátyás udvarának a székely írás kultuszának megteremtésében? Honnan ismerték egyáltalán Budán a székely ábécét? Az előadó természetesen válaszol a résztvevők legfontosabb kérdéseire: miért székely írás? Miért nem rovásírás? Milyen gyökerekre vezethető vissza? Hun? Szkíta? Netán magyar vagy székely találmány? Mikor keletkezett a legkorábbi emlék? Hol kerültek elő székely írással írt emlékek? Hogyan alakult át a székely írás szerepe a 16. századtól, miért becsülték nagyra a 17–18. század neves magyar tudósai? Igazi kultúrtörténeti csemege és remek előadó vár ránk! További részletek: www.pedagogiaiestek.hu

Kövess minket

Facebook YouTube Twitter Google Plus