Természet- és Műszaki Tudományi Doktori Tanács


Meghívók, emlékeztetők (belépés a Kari Tudományterületi Doktori Tanács
tagjainak) - CooSpace


A szervezett doktori képzés szervezésére és koordinálására, a doktori fokozatszerzési eljárások engedélyezésére, felügyeletére, létrehozott független tudományos testület.


Javaslatot tesz a doktori fokozat odaítélésere, és dönt a szervezett doktori képzésre való felvételről. Tagjait - akik között külsők is vannak - a doktori iskolák javaslatára, a Kari Tudományos Tanács, valamint a Kari Tanács véleményének ismeretében a dékán bízza meg. Elnökét a Tudományos Tanács, a Doktori Tanács és a Kari Tanács véleményének ismeretében a dékán bízza meg. Titkára a tudományos ügyekben illetékes dékánhelyettes.


Elnök: Dr. Mezősi Gábor egyetemi tanár

Titkár: Dr. Horváth Dezső egyetemi tanár tudományos és közkapcsolati dékánhelyettes


Tagok:

 • Biológia Doktori Iskola
  Dr. Vágvölgyi Csaba egyetemi tanár (tag)
  Dr. Boros Imre intv. egyetemi tanár (póttag)

 • Fizika Doktori Iskola
  Dr. Benedict Mihály egyetemi tanár (tag)
  Dr. Maróti Péter egyetemi tanár (póttag)

 • Földrajz-Földtudományok Doktori Iskola
  Dr. M. Tóth Tivadar tszv. egyetemi tanár (tag)
  Dr. Kevei Ferencné professor emerita (póttag)

 • Informatika Doktori Iskola
  Dr. Fülöp Zoltán egyetemi tanár (tag)
  Dr. Gyimóthy Tibor tszv. egyetemi tanár (póttag)

 • Kémia Doktori Iskola
  Dr. Tóth Ágota tszv. egyetemi tanár (tag)
  Dr. Gajda Tamás egyetemi tanár (póttag)

 • Környezettudományi Doktori Iskola
  Dr. Kónya Zoltán intv. egyetemi tanár (tag)
  Dr. Sipos Pál egyetemi tanár (póttag)

 • Matematika Doktori Iskola
  Dr. Czédli Gábor egyetemi tanár (tag)
  Dr. Molnár Lajos tszv. egyetemi tanár (póttag)

 

Külső tag:

 • Dr. Erdélyi Miklós tudományos tanácsadó (MTA SZBK Genetikai Intézet)

 • Dr. Nagy Erika tudományos főmunkatárs (MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet)

 • Dr. Sebestyén Zoltán professor emeritus (ELTE TTK Alkalmazott Analízis Tanszék)

 • Dr. Galántai Aurél egyetemi tanár (Óbudai Eghyetem Neumann János Informatikai Kar, Alkalmazott Informatikai Intézet)

 • Dr. Hajdu Lajos egyetemi tanár (Debreceni Egyetem Matematikai Intézet) (póttag)

 

Doktorandusz hallgatók által delegált oktató:

 • Dr. Molnár Erika adjunktus (SZTE TTIK Embertani tanszék) (tag)

Doktorandusz képviselő:

 • Szilágyi Árpád doktorandusz (Biotechnológiai Tanszék)(tag)