Oktatási dékánhelyettes fogadóóra változás!

Dr. Farsang Andrea dékánhelyettes asszony 2019. április 24-i (szerda) fogadóórája elmarad.