Oktatási dékánhelyettes fogadóóra változás!

Dr. Farsang Andrea dékánhelyettes asszony 2018. június 27-i (szerda) fogadóórája elmarad.