Ösztöndíjfelhívás: SZTE – AAPG ösztöndíj

TTK Öregdiák Alapítvány és a MOL Nyrt. pályázatot ír ki a 2016/2017-os tanév tavaszi félévében azon hallgatók számára, akik részt vesznek az AAPG Szeged Student Chapter munkájában az SZTE Természettudományi és Informatikai Karon.

A TTK Öregdiák Alapítvány tevékenysége:

 • elősegíti az egykori és jelenlegi hallgatókkal, oktatókkal, kutatókkal és munkatársakkal való szorosabb kapcsolat kialakítását és az „öregdiák” mozgalommal kapcsolatos rendezvények hagyományteremtését,

 • folyamatosan támogatja a Kar egykori és jelenlegi hallgatóinak kutatásait, konferencia részvételét, továbbá ösztöndíjat és utazási támogatást nyújt az arra érdemes hallgatók számára,

 • céljául tűzte ki az „SZTE TTIK Kiváló Hallgatója” éves kitüntetés fenntartását és továbbfejlesztését.


Az AAPG Szeged Student Chapter tevékenysége:

 • Az „American Association of Petroleum Geologists” (AAPG) a világ egyik legnagyobb geológusokat tömörítő szervezete. Világszerte több száz egyetemen működik AAPG Student Chapter, mely összefogja a szénhidrogén földtan iránt érdeklődő fiatal kutatókat és hallgatókat.

 • Az AAPG Szeged Student Chapter 2014-ben alakult és céljául tűzte ki, hogy a szegedi geológus hallgatókat bevonja az anyaszervezet nemzetközi tevékenységébe.

 • Ezen célok megvalósítása érdekében konferencia részvételeket támogatnak, terepgyakorlatokat szerveznek, továbbá számos szakmai jellegű rövid kurzuson és előadáson való részvételt támogatnak.

Pályázat célja:

 • Pályázhatnak azok a MOL és az AAPG szénhidrogén kutatási profiljához kapcsolódó szakterületen tevékenykedő hallgatók, akik aktívan részt vesznek az AAPG Szeged Student Chapter munkájában.

 • A pályázat célja az AAPG által szervezett rendezvényeken (konferenciák, terepgyakorlatok, előadások, nemzetközi kurzusok) való részvétel támogatása.

 • Ösztöndíj, és utazási vagy kutatási támogatás kerül kiosztásra.


Pályázásra jogosultak:

 • BSc vagy MSc képzésben résztvevő hallgatók

 • PhD hallgatók


A pályázás módja:

 • Jelentkezési lap kitöltése

 • A jelentkezési lapon szerepeltetni kell a pályázó személyi adatait, a megszerzett nyelvvizsgákat, a kutatási tevékenység összefoglalását, valamint az AAPG Szeged Student Chapterben betöltött feladatait, és tagsági adatait.

 • Motivációs levél, amelyben a hallgató röviden bemutatja a MOL és az AAPG szénhidrogén kutatási profiljához való kapcsolódását és/vagy jövőbeni terveit, valamint azon rendezvények rövid leírását, melyekhez az ösztöndíjat fel kívánja használni.


A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

 • Nyelvvizsga bizonyítvány(ok)

 • Ösztöndíjak és elismerések oklevelei

 • Az AAPG SC-ben betöltött önkéntes tevékenységről szóló igazolás


Pályázati határidő:

 • 2017. június 30.


Letölthető dokumentumok:

A mellékletekkel ellátott jelentkezési lapokat az SZTE TTIK Tanulmányi Osztályán lehet leadni.

 


Képgaléria

02.jpg

Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *

Kövess minket

Facebook YouTube Twitter Google Plus