mol

Ösztöndíjfelhívás: MOL fiatal kutatói ösztöndíj

A TTK Öregdiák Alapítvány és a MOL Nyrt. pályázatot ír ki a 2017/2018-as tanév tavaszi félévében azon hallgatók számára, akik kiemelkedő tanulmányi teljesítményt nyújtanak az SZTE Természettudományi és Informatikai Karon.


Pályázat célja:

 • Pályázhatnak a MOL kutatásfejlesztési profiljához közel álló tudományterületen (pl.: földtudományi szénhidrogén előfordulásokhoz kapcsolódó kutatások (geostatisztika, földtan, stb.), szénhidrogén kutatás-termeléshez kapcsolható határfelületi, fizikai-kémiai, szerves kémiai, stb. kutatások, valamint speciális, olajiparban is alkalmazható műszerek kifejlesztéséhez és teszteléséhez kapcsolódó lézer fizikai kutatások) kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatók.
 • A MOL kutatás-fejlesztési projektjeiben közreműködő SZTE TTIK-s hallgatók támogatása

Támogatás formája:

 • Ösztöndíj vagy utazási vagy kutatási támogatás

Pályázásra jogosultak:

 • BSc vagy MSc képzésben résztvevő hallgatók
 • PhD hallgatók

A pályázás módja:

 • Jelentkezési lap kitöltése
 • A jelentkezési lapon szerepeltetni kell a pályázó személyi adatait, fényképes szakmai önéletrajzát, az elvégzett szemeszterek tanulmányi átlagait, a megszerzett nyelvvizsgákat, az elért tudományos eredményeket (Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) és helyi TDK helyezések, tudományos közlemények, konferencia előadások), egyéb ösztöndíjakat és elismeréseket (pl. Köztársasági Ösztöndíj, Városi Ösztöndíj, Demonstrátori ösztöndíj, stb.)
 • Motivációs levél, amelyben a hallgató röviden bemutatja a MOL kutatás-fejlesztési profiljához való kapcsolódását és/vagy jövőbeni terveit, valamint a fentieken túli szakmai tevékenységét (ha van ilyen, pl.: egyesületi, diákszervezeti tevékenységek, publikációk, konferencia előadások, stb.)
 • oktatói ajánlás (MOL-os kutatási projektben való részvétel igazolása)

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

 • Helyi TDK és OTDK eredmények oklevele(i)
 • Ösztöndíjak és elismerések oklevelei

Pályázati határidő:

 • 2018. május 22. (kedd) 12 óra

Letölthető dokumentumok:

A mellékletekkel ellátott jelentkezési lapokat az SZTE TTIK Tanulmányi Osztályán lehet leadni.