contitech_szte_TTIK_osztondij_palyazat

„CONTINENTAL” vállalati ösztöndíj felhívás

A CONTITECH FLUID AUTOMOTIVE HUNGÁRIA KFT. (Makó) az SZTE-vel kötött Együttműködési megállapodás keretében pályázatot hirdet „CONTINENTAL” vállalati ösztöndíj elnyerésére 2 félévre, 2 fő részére.

AZ ÖSZTÖNDÍJ ÖSSZEGE 40.000 Ft/hó (szemeszterenként 5 hó)
Pályázat benyújtási határideje: 2017. december 20.


continental_logo


Az ösztöndíj elnyerésére az SZTE Természettudományi és Informatikai Karán, nappali tagozaton, alapképzésen vagy mesterképzésen, önköltséges vagy állami támogatásban részesülő azon Anyagmérnök, Kémia vagy Vegyész szakos hallgatók nyújthatnak be pályázatot, akik az alábbi feltételeknek megfelelnek:

  • minimum két, eredményesen lezárt félév

  • eddigi, az SZTE TTIK-n folytatott tanulmányaik során legalább 54 kreditet teljesítettek

  • a lezárt félévek súlyozott átlaga legalább 3,5 az összes lezárt félévek átlagát tekintve

  • tárgyalóképes angol vagy német nyelvtudás

Ha a hallgatóval szemben jogerős fegyelmi büntetést tartalmazó határozatot hoztak, a büntetés hatályának tartama alatt a hallgató ösztöndíjra nem pályázhat.


A pályázat elbírálása során előnyt jelent:

  • korábban elnyert ösztöndíjak

  • tudományos publikációk, konferenciákon, versenyeken való részvétel

  • középfokú szakmai vagy felsőfokú angol nyelvvizsga

  • kiemelkedő sport-, művészeti vagy közéleti tevékenység

  • hallgatói szervezetek életében való közreműködés


A beérkezett pályázatok elbírálására az SZTE TTIK és a CONTITECH FLUID AUTOMOTIVE HUNGÁRIA KFT. képviselőiből álló bizottsági ülésen kerül sor. A pályázat elbírálásának eredményéről az SZTE TTIK elektronikus úton értesíti a pályázókat.


A nyertes pályázókkal a CONTITECH FLUID AUTOMOTIVE HUNGÁRIA KFT. tanulmányi ösztöndíj szerződést köt, amely tartalmazza, hogy a vállalat a hallgatónak végzés után a végzettségnek

megfelelő munkalehetőséget biztosíthat, valamint a hallgató vállalja, hogy állásajánlat esetén munkaviszonyt létesít a társasággal.

A CONTITECH FLUID AUTOMOTIVE HUNGÁRIA KFT. lehetőséget biztosít a kötelező szakmai gyakorlat letöltésére makói telephelyén.

A nyertes hallgatók első támogatott szemeszterének tanulmányi eredményét, a hallgató tanulmányi kötelezettségének teljesítését az első támogatott szemeszter vizsgaidőszakának utolsó

napját követő 10 munkanapon belül az SZTE TTIK és a CONTITECH FLUID AUTOMOTIVE HUNGÁRIA KFT. képviselőiből álló bizottság értékeli. A nyertes hallgatók további támogatása megszűnik,

amennyiben:


- a pályázó súlyozott átlaga az első támogatott félévben az SZTE TTIK-n tanuló, nappali tagozatos, alapképzésben résztvevő hallgatók súlyozott átlaga alatti,

- a hallgató támogatott féléve nem aktív félév,

- a hallgató nem tesz eleget a közte és a Partner között kötött tanulmányi szerződésben foglaltaknak.


Pályázat benyújtási határideje: 2017. december 20.


Pályázat benyújtandó Dr. Pálinkó István egyetemei tanár (a Kémiai Intézet oktatási felelőse) e.mail címére: palinko@chem.u-szeged.hu


Pályázatok elbírálásának határideje: 2018. január 20.


Tanulmányi szerződések megkötésének határideje: 2018. január 31.


Pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:
- pályázati adatlap és nyilatkozatok

- önéletrajz

- motivációs levél, amiben a pályázó kitér arra, hogy miért a Continentalhoz pályázik, milyen kötődése van a régióhoz, milyen tervei vannak a jövőre nézve

- minden olyan okirat, dokumentum, publikáció, melyet a pályázó az ösztöndíj elnyerése érdekében fontosnak tart


További információ a palinko@chem.u-szeged.hu címen kérhető.


A visszavonás jogát kifejezetten fenntartjuk! A pályázat értékelésével és a bizottság támogatás megszűnését megállapító döntésével szemben jogorvoslatnak nincs helye!

Képgaléria

06.jpg

Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *

Kövess minket

Facebook YouTube Twitter Google Plus