Tanulmányi tanácsadók


Szak
Oktató
Tanszék
Telefon
E-mail
Fodaóóra ideje
helye
BIOLÓGUS TANSZÉKCSOPORT
Biológia BSc levelezők
Kucsera Judit
Mikrobiológia Tanszék
54-4517
 
kucsera@bio.u-szeged.hu
délelőtt 11-12
Tanszéken
Biológia BSc
nappali
A-I
Gallé Róbert
Ökológiai Tanszék
54-3114
 
galle.robert@gmail.com
Kedd 16-18
Tanszéken
Biológia BSc
nappali
J-M
Dr. Újfaludi Zsuzsanna
Biokémiai és Molekuláris Biológiai Tanszék
54-6377
 
odianya@bio.u-szeged.hu
Hétfő 10.00-
11.30
Tanszéken
Biológia BSc
nappali
N-ZS
Kucsera Judit
Mikrobiológiai Tanszék
54-4517
 
kucsera@bio.u-szeged.hu
délelőtt 11-12
Tanszéken
Biológus MSc
Pfeiffer Ilona
Mikrobiológia
54-4517
 
pfeiffer@bio.u-szeged.hu
Kedd
8-10
Tanszéken
Biológia tanár MSc
Kucsera Judit
Mikrobiológia
54-4517
 
kucsera@bio.u-szeged.hu
Kedd
11-12

Tanszéken
Biológus,
Biológia kieg.
(nappali és levelező)
Alkalmazott növénybiológus,
Biológia tanár,
Biológus laboratóriumi operátor
Bagyánszki Mária
Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék
54-6951
 
bmarcsi@bio.u-szeged.hu
Csütörtök 11-13
Tanszéken
FIZIKUS TANSZÉKCSOPORT
Fizikus MSc,
Fizika BSc alkalmazott fizika szakirány
Kovács Attila
Optika és Kvantumelektronikai Tanszék
54-4528
 
a.p.kovacs@physx.u-szeged.hu
Hétfő
10-11
Dolgozószoba
Fizika BSc biofizika szakirány
Nagy László
Biofizikai Tanszék
54-4121
 
lnagy@physx.u-szeged.hu
Kedd
10-12
Dolgozószoba
csillagász MSc
Fizika BSc csillagász szakirány
Szatmáry Károly
Kísérleti Fizikai Tanszék
54-4666
 
k.szatmary@physx.u-szeged.hu
Kedd
10-11
Dolgozószoba
fizka tanár MSc
Varga Zsuzsa
Elméleti Fizikai Tanszék
54-4808
 
vzs@physx.u-szeged.hu
Hétfő
13-14
Dolgozószoba
fizika BSc,
Fizikus MSc
Varga Zsuzsa
Elméleti Fizikai Tanszék
54-4808
 
vzs@physx.u-szeged.hu
Hétfő
13-14
Dolgozószoba
fizikus
Hilbert Margit
Optika és Kvantumelektronikai Tanszék
54-4656
 
hilbert@physx.u-szeged.hu
Kedd
9-10
Dolgozószoba
informatikus fizikus
Gyémánt Iván
Elméleti Fizikai Tanszék
54-4282
 
gyemant@physx.u-szeged.hu
Kedd
9.30-
10.30
Dolgozószoba
FÖLDRAJZI és FÖLDTANI TANSZÉKCSOPORT
földrajz BSc,
földrajz tanár
Kovács Csaba
Gazdaság- és Társadalomföldrajzi Tanszék
54-4175
 
cskovacs@geo.u-szeged.hu
Kedd
10-11
Dolgozószoba
földtudományi BSc,
földtudomány Msc
Dr. M. Tóth Tivadar
Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék
54-4640
 
mtoth@geo.u-szeged.hu
Szerda
8-10
Dolgozószoba
Geográfus MSc
Dr. Barta Károly
Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék
54-4317
 
barta@earth.geo.u-szeged.hu
Hétfő
14-15
Dolgozószoba
földrajz MSc,
földrajz tanár, földrajz tanár kiegészítő szak
M. Tóthné Dr. Farsang Andrea
Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék
54-4195
 
andi@earth.geo.u-szeged.hu
Szerda
10-12
Dolgozószoba
Geográfus
Dr. Mucsi László
Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék
54-4397
laci@earth.geo.u-szeged.hu
Hétfő
9-10
Dolgozószoba
INFORMATIKAI TANSZÉKCSOPORT
Gazdaságinformatikus MSc (közgazdasági programozó matematikus) tanulmányi tanácsadó
Dr. Bánhelyi Balázs
Számítógépes Optimalizálás Tanszék
54-4810
gimsc@inf.u-szeged.hu
http://www.inf.u-szeged.hu/~gimsc/
Szerda
10-11
Árpád tér 2, 49-es szoba
Gazdaságinformatikus BSc tanulmányi tanácsadó
Dr. Pluhár András
Számítógépes Optimalizálás Tanszék
54-4889
gibsc@inf.u-szeged.hu
http://www.inf.u-szeged.hu/~gibsc/
Hétfő
13-14
Árpad tér 2. 60.sz.
mérnök informatikus BSc,
műszaki informatikai (egyetemi, főiskolai)
Gergely Tamás
Szoftverfejlesztés Tanszék
54-4143
mibsc@inf.u-szeged.hu,

http://www.inf.u-szeged.hu/~mibsc/
Kedd
11-12
Szoftverfejlesztés Tanszék. Dugonics tér 13, I. em 151.
programtervező informatikus BSc,
programozó matematikus,
Dr. Balázs Péter
Képfeldolgozás és Számítógépes Grafika Tanszék
54-4283
ptibsc@inf.u-szeged.hu,
http://www.inf.u-szeged.hu/~ptibsc/
Szerda
12-13
Árpad tér 2. 211.sz.
programtervező informatikus MSc, programtervező matematikus
Dr. Gombás Éva
Számítástudomány Alapjai Tanszék
54-4205
ptimsc@inf.u-szeged.hu
http://www.inf.u-szeged.hu/~ptimsc/
Csütörtök 13-14
Irinyi épület 3. lépcsőház, 1. em. 68. szoba
Mérnök informatikus MSc tanulmányi tanácsadó
Mingesz Róbert
Mérnöki Informatika Tanszék
54-4068
mingesz@inf.u-szeged.hu
Szerda
13-14
Irinyi 3. lépcsőház, 1. emelet 58. labor
informatikatanár MSc és informatikatanár
Németh Tamás
Számítógépes Algoritmusok és Mesterséges Intelligencia Tanszék
30/
424-7064
inftanmsc@inf.u-szeged.hu
http://www.inf.u-szeged.hu/~inftanmsc/
Kedd
11-12
Árpád tér 2. 208-as szoba
KÖRNYEZETTUDOMÁNYI INTÉZET
környezettan BSc
(környezettudományi, környezettan tanár)
Bozsóné Dr.
Margóczi Katalin
Ökológia Tanszék
54-3114
20/
543-8242
 
margoczi@bio.u-Szeged.hu
Szerda
13-16
Szeged, Egyetem u. 2. fszt. balra
környezetvédő szakirányú továbbképzés
Ilisz István
Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék
54-3556
ilisz@chem.u-szeged.hu
Péntek
Dóm tér 7, alagsor, dolgozószoba
MATEMATIKAI TANSZÉKCSOPORT
matematika BSc
Dr. Németh Zoltán

54-4077
 
znemeth@math.u-szeged.hu
Hétfő
10-11
Dolgozószoba
(Bolyai Intézet)
alkalmazott matematikus, matematikus
Dr. Németh Zoltán

54-4077
 
znemeth@math.u-szeged.hu
Hétfő
10-11
Dolgozószoba
(Bolyai Intézet)
matematika tanár, matematika tanár kiegészítő szak
Dr. Németh Zoltán

54-4077
 
znemeth@math.u-szeged.hu
Hétfő
10-11
Dolgozószoba
(Bolyai Intézet)
KÉMIAI TANSZÉKCSOPORT
anyagmérnök BSc
Dr. Geretovszki Zsolt
SZTE TTIK Fizikus Tanszékcsoport
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
54-4659
gero@physx.u-seged.hu


kémia BSc nappali
Jancsó Attila
Kukovecz Ákos
Szervetlen és
Analitikai Kémiai
tanszék
Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tsz.
54-4335
54-4623
jancso@chem.u-zeged.hu
halas@chem.u-szeged.hu
Hétfő
13-14
Csütörtök
13-15
Dolgozószoba (Béke épület)
kémia MSc nappali
Dr. Halász János
Kukovecz Ákos
Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tsz.
54-4623
54-4620
 
halas@chem.u-szeged.hu
kakos@chem.u-zeged.hu
Hétfő
10-12
Szerda
15-16
Dolgozószoba (Béke épület)
Kémia Tanár összes
 
Dr. Halász János
Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tsz.
54-4623
 
halas@chem.u-szeged.hu
Csütörtök
13-15
Dolgozószoba (Béke épület)
Levelező összes
Dr. Halász János
Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tsz.
54-4623
 
halas@chem.u-szeged.hu
Péntek
12-14
Dolgozószoba (Béke épület)


(X)

Képgaléria

11.jpg

Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *

    Kövess minket

    Facebook YouTube Twitter Google Plus