Tanulmányi tanácsadók


Szak
Oktató
Tanszék
Telefon
E-mail
Fodaóóra ideje
helye
BIOLÓGUS TANSZÉKCSOPORT
Biológia BSc levelezők
Kucsera Judit
Mikrobiológia Tanszék
54-4517
 
kucsera@bio.u-szeged.hu
délelőtt 11-12
Tanszéken
Biológia BSc
nappali
A-I
Gallé Róbert
Ökológiai Tanszék
54-3114
 
galle.robert@gmail.com
Kedd 16-18
Tanszéken
Biológia BSc
nappali
J-M
Dr. Újfaludi Zsuzsanna
Biokémiai és Molekuláris Biológiai Tanszék
54-6377
 
odianya@bio.u-szeged.hu
Hétfő 10.00-
11.30
Tanszéken
Biológia BSc
nappali
N-ZS
Kucsera Judit
Mikrobiológiai Tanszék
54-4517
 
kucsera@bio.u-szeged.hu
délelőtt 11-12
Tanszéken
Biológus MSc
Pfeiffer Ilona
Mikrobiológia
54-4517
 
pfeiffer@bio.u-szeged.hu
Kedd
8-10
Tanszéken
Biológia tanár MSc
Kucsera Judit
Mikrobiológia
54-4517
 
kucsera@bio.u-szeged.hu
Kedd
11-12

Tanszéken
Biológus,
Biológia kieg.
(nappali és levelező)
Alkalmazott növénybiológus,
Biológia tanár,
Biológus laboratóriumi operátor
Bagyánszki Mária
Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék
54-6951
 
bmarcsi@bio.u-szeged.hu
Csütörtök 11-13
Tanszéken
FIZIKUS TANSZÉKCSOPORT
Fizikus MSc,
Fizika BSc alkalmazott fizika szakirány
Kovács Attila
Optika és Kvantumelektronikai Tanszék
54-4528
 
a.p.kovacs@physx.u-szeged.hu
Hétfő
10-11
Dolgozószoba
Fizika BSc biofizika szakirány
Nagy László
Biofizikai Tanszék
54-4121
 
lnagy@physx.u-szeged.hu
Kedd
10-12
Dolgozószoba
csillagász MSc
Fizika BSc csillagász szakirány
Szatmáry Károly
Kísérleti Fizikai Tanszék
54-4666
 
k.szatmary@physx.u-szeged.hu
Kedd
10-11
Dolgozószoba
fizka tanár MSc
Varga Zsuzsa
Elméleti Fizikai Tanszék
54-4808
 
vzs@physx.u-szeged.hu
Hétfő
13-14
Dolgozószoba
fizika BSc,
Fizikus MSc
Varga Zsuzsa
Elméleti Fizikai Tanszék
54-4808
 
vzs@physx.u-szeged.hu
Hétfő
13-14
Dolgozószoba
fizikus
Hilbert Margit
Optika és Kvantumelektronikai Tanszék
54-4656
 
hilbert@physx.u-szeged.hu
Kedd
9-10
Dolgozószoba
informatikus fizikus
Gyémánt Iván
Elméleti Fizikai Tanszék
54-4282
 
gyemant@physx.u-szeged.hu
Kedd
9.30-
10.30
Dolgozószoba
FÖLDRAJZI és FÖLDTANI TANSZÉKCSOPORT
földrajz BSc,
földrajz tanár
Kovács Csaba
Gazdaság- és Társadalomföldrajzi Tanszék
54-4175
 
cskovacs@geo.u-szeged.hu
Kedd
10-11
Dolgozószoba
földtudományi BSc,
földtudomány Msc
Dr. M. Tóth Tivadar
Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék
54-4640
 
mtoth@geo.u-szeged.hu
Szerda
8-10
Dolgozószoba
Geográfus MSc
Dr. Barta Károly
Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék
54-4317
 
barta@earth.geo.u-szeged.hu
Hétfő
14-15
Dolgozószoba
földrajz MSc,
földrajz tanár, földrajz tanár kiegészítő szak
M. Tóthné Dr. Farsang Andrea
Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék
54-4195
 
andi@earth.geo.u-szeged.hu
Szerda
10-12
Dolgozószoba
Geográfus
Dr. Mucsi László
Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék
54-4397
laci@earth.geo.u-szeged.hu
Hétfő
9-10
Dolgozószoba
INFORMATIKAI TANSZÉKCSOPORT
Gazdaságinformatikus MSc (közgazdasági programozó matematikus) tanulmányi tanácsadó
Dr. Bánhelyi Balázs
Számítógépes Optimalizálás Tanszék
54-4810
gimsc@inf.u-szeged.hu
http://www.inf.u-szeged.hu/~gimsc/
Szerda
10-11
Árpád tér 2, 49-es szoba
Gazdaságinformatikus BSc tanulmányi tanácsadó
Dr. Pluhár András
Számítógépes Optimalizálás Tanszék
54-4889
gibsc@inf.u-szeged.hu
http://www.inf.u-szeged.hu/~gibsc/
Hétfő
13-14
Árpad tér 2. 60.sz.
mérnök informatikus BSc,
műszaki informatikai (egyetemi, főiskolai)
Gergely Tamás
Szoftverfejlesztés Tanszék
54-4143
mibsc@inf.u-szeged.hu,

http://www.inf.u-szeged.hu/~mibsc/
Kedd
11-12
Szoftverfejlesztés Tanszék. Dugonics tér 13, I. em 151.
programtervező informatikus BSc,
programozó matematikus,
Dr. Balázs Péter
Képfeldolgozás és Számítógépes Grafika Tanszék
54-4283
ptibsc@inf.u-szeged.hu,
http://www.inf.u-szeged.hu/~ptibsc/
Szerda
12-13
Árpad tér 2. 211.sz.
programtervező informatikus MSc, programtervező matematikus
Dr. Gombás Éva
Számítástudomány Alapjai Tanszék
54-4205
ptimsc@inf.u-szeged.hu
http://www.inf.u-szeged.hu/~ptimsc/
Csütörtök 13-14
Irinyi épület 3. lépcsőház, 1. em. 68. szoba
Mérnök informatikus MSc tanulmányi tanácsadó
Mingesz Róbert
Mérnöki Informatika Tanszék
54-4068
mingesz@inf.u-szeged.hu
Szerda
13-14
Irinyi 3. lépcsőház, 1. emelet 58. labor
informatikatanár MSc és informatikatanár
Németh Tamás
Számítógépes Algoritmusok és Mesterséges Intelligencia Tanszék
30/
424-7064
inftanmsc@inf.u-szeged.hu
http://www.inf.u-szeged.hu/~inftanmsc/
Kedd
11-12
Árpád tér 2. 208-as szoba
KÖRNYEZETTUDOMÁNYI INTÉZET
környezettan BSc
(környezettudományi, környezettan tanár)
Bozsóné Dr.
Margóczi Katalin
Ökológia Tanszék
54-3114
20/
543-8242
 
margoczi@bio.u-Szeged.hu
Szerda
13-16
Szeged, Egyetem u. 2. fszt. balra
környezetvédő szakirányú továbbképzés
Ilisz István
Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék
54-3556
ilisz@chem.u-szeged.hu
Péntek
Dóm tér 7, alagsor, dolgozószoba
MATEMATIKAI TANSZÉKCSOPORT
matematika BSc
Dr. Németh Zoltán

54-4077
 
znemeth@math.u-szeged.hu
Hétfő
10-11
Dolgozószoba
(Bolyai Intézet)
alkalmazott matematikus, matematikus
Dr. Németh Zoltán

54-4077
 
znemeth@math.u-szeged.hu
Hétfő
10-11
Dolgozószoba
(Bolyai Intézet)
matematika tanár, matematika tanár kiegészítő szak
Dr. Németh Zoltán

54-4077
 
znemeth@math.u-szeged.hu
Hétfő
10-11
Dolgozószoba
(Bolyai Intézet)
KÉMIAI TANSZÉKCSOPORT
anyagmérnök BSc
Dr. Geretovszki Zsolt
SZTE TTIK Fizikus Tanszékcsoport
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
54-4659
gero@physx.u-seged.hu


kémia BSc nappali
Jancsó Attila
Kukovecz Ákos
Szervetlen és
Analitikai Kémiai
tanszék
Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tsz.
54-4335
54-4623
jancso@chem.u-zeged.hu
halas@chem.u-szeged.hu
Hétfő
13-14
Csütörtök
13-15
Dolgozószoba (Béke épület)
kémia MSc nappali
Dr. Halász János
Kukovecz Ákos
Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tsz.
54-4623
54-4620
 
halas@chem.u-szeged.hu
kakos@chem.u-zeged.hu
Hétfő
10-12
Szerda
15-16
Dolgozószoba (Béke épület)
Kémia Tanár összes
 
Dr. Halász János
Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tsz.
54-4623
 
halas@chem.u-szeged.hu
Csütörtök
13-15
Dolgozószoba (Béke épület)
Levelező összes
Dr. Halász János
Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tsz.
54-4623
 
halas@chem.u-szeged.hu
Péntek
12-14
Dolgozószoba (Béke épület)


(X)

Képgaléria

08.jpg

Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *

  • szeptember 25.
    18:00 - 20:00
    Tari Annamária az X, Y és Z generációk legnagyobb hazai szakértői közé tartozik. Gyakran ír és ad elő az információs kor ránk gyakorolt hatásairól, és arról, hogy miként változtatja meg a technikai fejlődés a külső világunk után a belső világunkat is. Előadásának témája borzasztóan aktuális: az internetes zaklatás, megfélemlítés (bullying) egyre többeket érintő probléma. További részletek: www.pedagogiaiestek.hu
  • október 2.
    18:00 - 20:00
    A nagysikerű Pedagógiai esték c. sorozatunk 2017-es őszi évadának egyik legérdekesebb előadását egészen biztosan dr. Bánki György pszichiáter hozza el a Mentor(h)áló és az IH közös színpadára. "Az önigazolás mindig leselkedik ránk, mint az ördög egyik alkuja, hogy rosszul bánjunk egymással, vagy káros módon azonosuljunk a csoportjaink, a fantáziált társadalmi közegeink tévedéseivel, miközben erkölcsösnek és igaznak is érezzük magunkat." Dr. Bánki György pszichiáter már régóta publikál cikkeket közéleti témákban, lélektani szemszögből elemez társadalmi kérdéseket. Első könyve napjaink egy leggyakoribb lelki zavaráról, a nárcizmusról szól. Mostani előadása és annak témája is rendkívüli érdeklődésre számíthat: az önbecsülés, az önkép, az önigazolás jelen van mindennapjainkban, valamennyiünk életét meghatározza, így fontos, hogy foglalkozzunk ezekkel a kérdésekkel. További részletek: www.pedagogiaiestek.hu
  • október 16.
    18:00 - 20:00
    Görög Ibolya 1987-től 1999-ig dolgozott a Miniszterelnöki Hivatal Protokoll Főosztályán. 1992-től mint protokollfőnök irányította, szervezte a kormány hivatalos rendezvényeit. Elméleti felkészültségét jelenleg a viselkedéskultúráról, a protokollról, a rendezvényszervezésről tartott előadásokon, írásokban hasznosítja, melyekben megosztja közönségével a számos próbán szerzett gyakorlati tapasztalatait is. További részletek: www.pedagogiaiestek.hu
  • október 17.
    18:00 - 20:00
    Benedek Tibor neve egybeforr a hazai vízilabdázás legújabb hőskorával – háromszoros olimpiai bajnok, Európa- és világbajnok vízilabdázó, edző, 2013-tól 2016. december 31-ig a férfi válogatott szövetségi kapitánya. Előadásából most kiderül, mi a győzelem ára egy játékos és egy edző szemszögéből. Benedek Tibor saját történeteit és tapasztalatait meséli majd el arra vonatkozóan, hogy mit tanulhat az ember a sportból, hogyan érdemes a gyerekeket és a fiatalokat a sport irányába terelni, mik a kilátásai Magyarországon a profi sportolóknak. Szó lesz sikerről és kudarcról, azok megéléséről és kezeléséről, valamint a sikeres csapatmunka titkairól. További részletek: www.pedagogiaiestek.hu
  • október 24.
    18:00 - 20:00
    Dr. Sándor Klára nyelvész, társadalomkutató az SZTE BTK Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszékének tanszékvezető főiskolai tanára. Nemrégiben végzett izgalmas nyomozásának legfontosabb eredményeit mutatja be művelődéstörténeti előadásában: tényleg Mátyás udvarában találták volna ki a székely betűket? Ha mégsem, milyen szerepe volt Mátyás udvarának a székely írás kultuszának megteremtésében? Honnan ismerték egyáltalán Budán a székely ábécét? Az előadó természetesen válaszol a résztvevők legfontosabb kérdéseire: miért székely írás? Miért nem rovásírás? Milyen gyökerekre vezethető vissza? Hun? Szkíta? Netán magyar vagy székely találmány? Mikor keletkezett a legkorábbi emlék? Hol kerültek elő székely írással írt emlékek? Hogyan alakult át a székely írás szerepe a 16. századtól, miért becsülték nagyra a 17–18. század neves magyar tudósai? Igazi kultúrtörténeti csemege és remek előadó vár ránk! További részletek: www.pedagogiaiestek.hu

Kövess minket

Facebook YouTube Twitter Google Plus