Az oklevél érdemjegyek számítása az SZTE TTIK bologna típusú képzéseken 2017. június 23-tól*

*kivéve Kémia BSc, Vegyész MSc szakok 2015. január 7-től

Az oklevél minősítését a hagyományos szakokon a záróvizsga és a képzésért felelős egységek által megadott, a képzési követelményekben meghatározott módon kell kiszámítani.


A bologna típusú tanári mesterszakok oklevél átlag számítását egyetemi szabályzat határozza meg.

A bologna típusú alap és mesterképzési szakokon az oklevél átlag számítás a következőképpen történik: a szabadon választható tárgyak kivételével az összes további mérföldkő alatt teljesített tárgyak érdemjegyéből és kreditjéből képezett súlyozott kreditátlagnak, a Záróvizsga szakmai tárgy érdemjegyének, valamint a diplomamunka bírálati és védési érdemjegyének átlagából képzett átlag adja meg oklevél átlagát.

Az így kiszámított átlageredmény alapján az oklevelet a következők szerint kell minősíteni:

Ha az átlag

5.00 akkor a minősítés kiváló,

4.51 – 4.99 között van, akkor a minősítés jeles,

3.51 – 4.50 között van, akkor a minősítés jó,

2.51 – 3.50 között van, akkor a minősítés közepes,

2.00 – 2.50 között van, akkor a minősítés elégséges.


Kémia BSc, Vegyész MSc oklevél érdemjegyek számítása 2015. január 7-től


Kémia BSc Záróvizsga


A tétel (a kötelező főtárgyak által lefedett anyag) (15 perc)
A szakdolgozat összefoglalása (8 érdemi dia) (15 perc)

A szakdolgozati jegy három jegy átlaga (témavezető és külső bíráló jegyei, illetve a bemutatóra kapott jegy)

A diploma jegye: (a kötelező kémiai kollokviumok átlaga + az A tétel jegye + a szakdolgozati jegy)/3

Vegyész MSc Záróvizsga


A tétel (a kötelező főtárgyak által lefedett anyag – 15 perc)
B tétel (kémiai intelligenciát mérő tételsor – a záróvizsga bizottság elnöke adja – 15 perc)
A hallgató mindkét részre ugyanolyan súlyú jegyet kap.

A hallgató diplomamunkáját a KTCS összevont ülésén mutatja be. A diplomamunka jegyét a témavezető és a külső bíráló alakítja ki. Vita esetén a KTCS jelenlévő EMMI oktatói döntenek.


A diploma jegye: (a kötelező kollokviumok átlaga + az A tétel jegye + a B tétel jegye + a diplomamunka jegye)/4


Szeged, 2017. június 19.


Dr. Farsang Andrea
oktatási dékánhelyettes

Képgaléria

01.jpg

Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *

 • november 20.
  15:00 - 17:00
 • november 21.
  13:00 - 15:00
 • november 23.
  10:30 - 11:30
  Az Acta Scientiarum Mathematicarum (Szeged) folyóirat szerkesztőbizottságának javaslatára a Bolyai Intézet Tanácsa a Szőkefalvi-Nagy Béla Érmet 2018-ban Peter Šemrl professzornak (Ljubljanai Egyetem, Szlovénia) ítélte oda. A Szőkefalvi-Nagy Erzsébet által alapított díjat minden évben olyan kiváló matematikus kaphatja meg, aki az Acta Scientiarum Mathematicarum folyóiratban magas szintű publikációs tevékenységet folytat. Peter Šemrl a funkcionálanalízis és a lineáris algebra területein ért el kiemelkedő eredményeket, 1995 óta öt nagy hatású cikket publikált az Acta Scientiarum Mathematicarum folyóiratban. Ez alkalomból Peter Šemrl Löwner order on self-adjoint matrices and operators címmel tart előadást.

Kövess minket

Facebook YouTube Twitter Google Plus