Kari tájékozatató a 2017. évi keresztféléves eljárásban felvételt nyert hallgatók számára

Szeretettel köszöntjük a TTIK-s hallgatók között!

Következzen néhány hasznos információ a nem könnyű kezdéshez:


A Tanulmányi Osztály (TO) elérhetősége: 6720 Szeged Aradi vértanúk tere 1., fsz. M07 Hallgatói ügyféltér


Munkatársak:


Boa Anikó tanulmányi osztályvezető 06-62/544-507
Battancs Anikó tanulmányi referens 06-62/544-203
Rupáner Ágnes tanulmányi előadó 06-62/546-748
Somogyi Ilona tanulmányi előadó
06-62/544-234
Kovács Melinda tanulmányi előadó
06-62/546-749

Pesztránszkiné Mondovits Szilvia

tanulmányi előadó
06-62/544-172
Hegyi Lejla ETR referens 06-62/546-747
Szabó Szilvia Csilla oktatásszervező 06-62/543-098

E-mail: ttikto@sci.u-szeged.hu

Fax: (62) 544-169


A TO aktuális nyitvatartásáról, fogadóbeosztásáról mindig előre tájékozódjon a kari honlapon!

Az Általános ügyfélfogadáson az alábbi ügyekben lehet hozzánk fordulni:


 • Rupáner Ágnes tanulmányi előadóhoz tanári mester, osztatlan tanár szakos és részismereti képzésben résztvevő, valamint BSc (anyagmérnöki, biomérnöki, környezetmérnöki, molekuláris bionika mérnöki) hallgatók,
 • Somogyi Ilona tanulmányi előadóhoz: MSc (kutató mester) szakos hallgatók,
 • Kovács Melinda tanulmányi előadóhoz: BSc (biológia, fizika, földrajz, földtudományi, környezettan) szakos hallgatók,
 • Pesztránszkiné Mondovits Szilvia tanulmányi előadóhoz: BSc (gazdaságinformatikus, mérnökinformatikus, programtervező informatikus, kémia, matematika) szakos hallgatók ügyintézése,
 • Szabó Szilvia Csilla oktatásszervezőhöz: órarend, kurzusütközés

Előforduló ügyek:
• igazolások kérése, átvétele,
• kérelmek benyújtása,
• elektronikus törzslap, kreditigazolás kiállítása,
• elveszett okmány pótlása, másolat és másodlat igénylése, az elkészült okmány/irat átvétele,
• személyes adatok pontosítása, módosítása,
• féléves tanulmányi eredménnyel kapcsolatos kérdések.

A jogviszony igazolás, a kreditátviteli, a dékáni méltányossági, a passzív félév, a költségtérítés részletmódosítási kérelem, és a záróvizsga jelentkezés kizárólag elektronikus formában, az ETR MODULO rendszerén keresztül adható be.


A Tanácsadás – Információs ügyfélfogadáson az alábbi ügyekben lehet hozzánk fordulni:


Battancs Anikó tanulmányi referenshez:

• kreditrendszer, tanulmányi előmenetellel kapcsolatos információk, teljesítés ellenőrzés, tanulmányi- és vizsgaszabályzat ügyekben, nem szakmai tanulmányi ügyekben,
• PhD ügyintézés.

Hegyi Lejla ETR referenshez:
 
• ETR-hez kapcsolódó ügyintézés, főként kurzusfelvételi, vizsgajelentkezési problémák,
• Diploma Supplement, angol nyelvű igazolások igénylése,
• reklamáció: hibás pénzügyi kivetések (költségtérítés, utóvizsga-díj).

Elektronikus tanulmányi ügyintézés


Sok olyan tanulmányi ügy létezik, amelyek elintézése nem igényel személyes megjelenést a Tanulmányi Osztály fogadóóráján.


ETR/MODULO: https://modulo.etr.u-szeged.hu/modulo/
Anélkül, hogy a Tanulmányi Osztályra be kellene fáradnia, lehetővé kívánjuk tenni, hogy
• tanulmányi ügyeinek bővülő körét elektronikus úton is el tudja intézni. Sok formanyomtatvány kizárólag ebben a formában, meghatározott beadási időszakban adható be!

E-ügyintézés: ttikto@sci.u-szeged.hu

• E-ügyintézés: e-mail formájában is fordulhat hozzánk, egyetemi e-mail címéről. Egyetemi-hallgatói e-mail címet a www.stud.u-szeged.hu honlapon, január 25-től kötelező létrehoznia (STUD regisztráció menüpontban), amit beiratkozáskor meg is kell adnia, ugyanis ez egy fontos információs csatorna a TO és a hallgatók között. Az itt található levelezőprogrammal (HORDE) tud levelezni. Kérjük, létrehozott hallgatói e-mail fiókját rendszeresen látogassa!


Első féléves Kari naptár, határidők és teendők összefoglalása:


Regisztráció, E-mail fiók létrehozás: 2017. január 25-től
Kurzusfelvétel: 2017. január 23. – február 19.
Önköltség befizetési határidő: 2017. február 10.
Beiratkozás:
2017. február 10.
Szorgalmi időszak: 2017. február 6.május 21.
Vizsgaidőszak: 2017. május 22.július 2.
Utóvizsga-időszak: 2017. július 3. – július 9.


Néhány, tanulmányokkal kapcsolatos fogalom:


 • Elektronikus törzslap és leckekönyv:

A Szegedi Tudományegyetem a 2007/2008-as tanév második félévében bevezette az e-leckekönyvet, melynek vezetéséről és alkalmazásáról részletesen az egyetem Tanulmányi és vizsgaszabályzatának 1. számú melléklete rendelkezik. Az e-leckekönyv bevezetésével az elektronikus tanulmányi rendszerben (ETR) rögzített hallgatói adatok (érdemjegyek, határozatok, alapadatok, stb.) a hivatalos adatok, minden a hallgatói teljesítménnyel kapcsolatos irat csak az ellenőrzést szolgálja, vagy a jogorvoslati kérelem beadásakor igazolhatja a hallgató teljesítményét.
A 2016/2017-es tanévtől az e-törzslap a hivatalos dokumentum.
Bevezetésre került az ún. Kurzusértesítési és teljesítési lap (KTL), mely igazolja a hallgató számára a félévben felvett kurzusokat. A KTL az ETR-ből nyomtatható a hallgatók számára, és a szóbeli jegyek igazolására szolgál.


 • Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat (TVSZ):

A tanulmányi és vizsgarendet, valamint a részletes eljárást az Egyetem Tanulmányi- és Vizsgaszabályzata tartalmazza. Ez hozzáférhető a kari honlapon a Hallgatóknak/Szabályzatok alatt. A Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat tájékoztatja a hallgatókat kötelezettségeikről, az adminisztrációs ügyek intézéséről, határidőkről és más fontos tudnivalókról. A kérvényeihez formanyomtatványokat a kari honlapról tölthet le. Az előírt határidők elmulasztása különeljárási díj fizetését vonja maga után.

A TVSZ ismerete nagyon fontos és mindenképpen szükséges!!!


 • Képzési program:

A Kar honlapjáról belépve az Egységes Tanulmányi Rendszer (ETR) hallgatói WEB felületén a „Képzési adatok” ágán látja a saját képzési programját.
A szakmai képzési programon belül szabadon választható tárgyak is láthatók/felvehetők, egyéb képzési programon keresztül/belül: BSZ_VAL, BA/BSc Szabadon választható.

 • Mintatanterv:

A hallgató részére felkínált olyan ajánlott tanterv, mellyel a végzettséget az előírt tanulmányi idő alatt lehet megszerezni. A 2016/2017. őszi féléves tanrendet (órarendet) regisztráció nélkül is megtekintheti a http://www.u-szeged.hu/tanrend címen. Kérjük, a mintatantervet gondosan tanulmányozza át, a kurzusfelvétel megkezdése előtt! Elérési út: a 2016/2017. őszi félév ETR tanrenden belül: Karok, azon belül szakok szerint/TTIK, pl.:


Tanrend (időpontok, helyek, oktatók, az órarend összeállításhoz) Mintatanterv (táblázat)
Biológia BSc_N [BIO09-B_N] (nappali tagozat Tanterv

 • Regisztráció, majd Kurzusfelvétel: Ehhez segítséget, - egy szemléletes, interaktív animációt -honlapunkon talál: ETR útmutató

Regisztrálni az alábbi honlapon lehet: www.etr.u-szeged.hu /Regisztráció (balra lent) majd "Tovább" és ez az ablak jelenik meg:


kariTajekoztato_clip_image003


Sikeres regisztráció után kapni fog egy ETR azonosítót, egy ún. EHA kódot (*******.SZE). Az EHA kód és egy jelszó együttes megadása után tud belépni az ETR-be. A regisztráció után az ETR-ben ellenőrizheti személyes és képzési adatait, felveheti kurzusait, jelentkezhet vizsgákra, stb.


Kérjük, hogy a kurzusfelvétel előtt tervezze meg órarendjét, először a kötelező óráit vegye fel, és csak ezután vegye fel ajánlott és szabadon választott óráit. Tájékozódjon az egyes kurzustípusok felvételi időszakáról, mindig olvassa el figyelmesen az ETR hirdetőtábláját! A rendszer megbízható, helyes működéséhez engedélyeznie kell a felugró (pop-up) ablakot! A kurzusfelvétel, vizsgajelentkezés, stb. során bizonyos üzenetek csak így jutnak el Önhöz!


A kurzusfelvételi időszak határidejét szigorúan kezeljük, a határidők lejárta után már semmilyen módon nem tudunk kurzusfelvételén módosítani! Minden tárgy esetében érdemes ezt kinyomtatni és megőrizni a vizsgaidőszak végéig.

A szorgalmi időszak második hetének végéig az oktató közli a tantárgyi követelményeket.


 • Aktív félév:

A hallgatói jogviszony az első beiratkozással jön létre. (Az augusztus végi közös beiratkozáson mindenkinek meg kell jelennie és tanulmányi dokumentumainak eredeti példányát kell bemutatnia, különben jogviszonya nem jön létre, és csak újabb sikeres felvételi eljárással létesíthet újra jogviszonyt!) Ezt követően aktívnak az a félév számít, melyben a hallgató legalább egy kreditértékű szakos kurzust felvett az ETR-ben, (valamint önköltséges hallgató esetén a féléves önköltség első részletét befizette). Ezeket a paramétereket a Számítóközpont a félév elején az ETR Naptárban megadott határidőig automatikusan ellenőrzi, és ha mindent rendben talál, átállítja a hallgató státuszát aktívra.


 • Passzív félév:

Olyan félév, amelyben a hallgatói jogviszony szünetel (nem vett fel egy kurzust sem az ETR-ben). Ez egybefüggően maximum 2 félév lehet és az igénybevett passzív félévek összes száma nem lehet több, mint a szak képzési ideje, osztatlan képzésben pedig legfeljebb 6 félév. (Amennyiben 2 passzív félév után nem iratkozik vissza, vagy a maximális passzív félévek számát felhasználja, törlésre kerül.) Későbbi félévekben a hallgatóknak passzív félévet az ETR MODULO rendszerén keresztül kell bejelenteni! A most beiratkozó hallgatók a megkezdett első aktív félév helyett – különös méltánylást érdemlő okra hivatkozva – passzív félévet írásban kérvényezhetnek. A félévhalasztási kérelem beadási határideje: 2017. február 17., a nyomtatvány a kari honlapról letölthető.


 • Kredit:

A kreditek alapja az a munkamennyiség, amit az elvárt tanulási eredmények eléréséhez a hallgatóknak el kell végezniük. 60 kredit tartozik az egy tanév alatt elvégzendő munkamennyiséghez, és az ezáltal elért tanulási eredményekhez. A legtöbb esetben egy tanév alatt egy hallgató munkaterhelése 1500-1800 óra, ami azt jelenti, hogy egy kredit heti 25-30 óra munkának felel meg.

 • Kreditátvitel:

Korábbi, felsőoktatási intézményben sikeresen elvégzett kurzusok beszámításával csökkenthető a szakon megszerzendő kreditek száma. Erről részletes tájékoztatást a Kari honlap Bizottságok/Kreditátviteli Bizottság menüpontjában talál. A kreditátviteli kérelmek kizárólag elektronikus formában, az ETR MODULO rendszerén keresztül adhatók be. A legközelebbi beadási időszak: január 9. és február 5. között lesz. Felhívom a figyelmét, hogy a beiratkozástól függetlenül intézze a kreditelismerést, amennyiben élni kíván ezzel a lehetőséggel, mivel mindig a kiváltandó tárgy féléve előtti beadási időszakban kell kérelmezni azt.


 • Hallgatói jogviszony igazolás igénylése a TTIK-n:

Az SZTE TTIK hallgatói az elektronikus tanulmányi rendszer ETR MODULO rendszerén keresztül igényelhetik. A webes igénylések alapján a hallgatói jogviszony igazolásokat a Hallgatói Szolgáltató Iroda (HSZI) készíti el és adja ki a hallgatók számára.


A hallgatói jogviszony igazolás igénylésének folyamata: az igénylési űrlap a ETR MODULO címen érhető el, a belépéshez az ETR belépéskor használt EHA kódot és jelszót kell használni. (Előzetesen regisztrálni kell az ETR-be!) Az igazolás igénylése során meg kell adni az igazolás kérés okát (készletből választható), az átvétel módját, amely lehet személyes vagy postai kiküldés, ez utóbbi esetben a postázási címet. Alapesetben a postázási cím az ETR-ben szereplő állandó lakcím, amely azonban tetszőlegesen módosítható. Személyes átvétel esetén az igényelt igazolás a következő munkanapon vehető át a HSZI-n. A kért igazolások a feldolgozást követően 3 munkanapig vehetők át, ezután az át nem vett igazolásokat megsemmisítik. A postai kiküldés esetén a kért igazolásokat legkésőbb a feldolgozást követő munkanapon postázzák az igénylésben megadott postai címre.


Az önköltséges képzésre felvett hallgatók a díj befizetéséhez szükséges csekket augusztus folyamán, postán kapják meg. A külföldi állampolgárok a csekket a Hallgatói Szolgáltató Irodán (TIK épület, Ady tér 10. sz.) vehetik át. A költségtérítési díj a 2016/2017-es tanévben alapszakon 200 eFt/félév, MA szakon 300 eFt/félév, MSc szakon 350 eFt/félév.


Az első (50 %-os részlet) befizetési határideje: 2017. február 10.


A legfontosabb források még egyszer, összefoglalva:


www.ttik.hu, www.ttik.eu,
www.sci.u-szeged.hu
TTIK honlap - Itt gyakori látogatóként számítunk Önre!
www.etr.u-szeged.hu ETR (regisztráció, belépés az ETR-be, hirdetmények)
https://modulo.etr.u-szeged.hu MODULO (jogviszony igazolás igénylése és egyéb elektronikus űrlapok)
www.stud.u-szeged.hu Hallgatói oldalak (tanrend, mintatanterv, levelezés, stb.)
www.u-szeged.hu SZTE honlap (kollégiumok, oktatói telefonkönyv, teremkereső, stb.)


További ajánlott oldalak:


www.bibl.u-szeged.hu Egyetemi Könyvtár
www.lingo.u-szeged.hu Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
www.sport.u-szeged.hu Sportközpont
www.ttkhok.hu TTK Hallgatói Önkormányzat (érdekvédelem, ösztöndíj, juttatások,stb.)
www.u-szeged.hu/tik Tanulmányi és Információs Központ, ezen belül Hallgatói Szolgáltató
Iroda (diákigazolvány, bérlet, pénzügyi mozgások, stb.)
www.u-szeged.hu/tanarkepzes SZTE Tanárképző Központ (osztatlan tanárképzés)
www.edu.u-szeged.hu Neveléstudományi Intézet (tanárképzés)
www.gyakg.u-szeged.hu Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium (tanítási gyakorlat)Szeged, 2017. január 26.


Tanulmányaihoz sok sikert kívánunk!


(Boa Anikó)
a Tanulmányi Osztály vezetője


Képgaléria

13.jpg

Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *

Kövess minket

Facebook YouTube Twitter Google Plus