Beiratkozás a 2017. évi keresztféléves eljárásban felvételt nyert hallgatók számára


Kedves Leendő Egyetemi Hallgató!


Engedje meg, hogy köszöntsem Önt az egyetemi polgárok körében, gratulálva a sikeres felvételihez.

Értesítem, hogy a 2016-2017. tanév II. félévében az oktatás 2017. február 6-án kezdődik.


A beiratkozáson való részvétel és a pontos megjelenés kötelező!


A hallgatói jogviszony a beiratkozással és a felvétel alapját képező, eredeti tanulmányi dokumentumok bemutatásával jön létre! Amennyiben ennek nem tesz eleget, csak újabb sikeres felvételi eljárással létesíthet jogviszonyt.

Kérjük a mellékelt tájékoztató anyagokat figyelmesen olvassa el! A beiratkozáson további, részletes tájékoztatást kap, az addig felmerülő kérdéseit ott lesz módja feltenni.


A Kari honlap Leendő Elsősök menüpontjában az évkezdéshez szükséges minden információról (beiratkozás, ETR regisztráció, kollégium, Gólyatábor, stb.) tájékozódhat!

Tájékoztatom, hogy a beiratkozás két részből áll.

A szakos tájékoztatók a Természettudományi és Informatikai Kar Dékáni Hivatalának Kari Tanácstermében lesz (Aradi Vértanúk tere 1. szám földszint M15-ös terem). Ennek keretében tanulmányiés szakos tájékoztatást tartunk Önnek.

Kari beiratkozás után a Hallgatói Szolgáltató Irodán lesz a beiratkozás adminisztrációs része, aminek feltétele a kari beiratkozáson való részvétel, az előzetesen, MODULO-ban kitöltött adategyeztető űrlap, és az időpontfoglalás. Erről részletes tájékoztatót talál e levél mellékletei között.

Kari beiratkozás pontos helye és ideje:

Február 10. (péntek) 9.00 óra


Kari Tanács terem (Aradi Vértanúk tere 1. szám földszint M15-ös terem)

Az iratkozás kb. 2-3 órát vesz igénybe.


A fenti beosztástól csak nagyon indokolt esetben lehet eltérni, melyet kötelező bejelenteni e-mailben, a Tanulmányi Osztályon! Az utólagos beirtkozásra csek ebben a formában van mód! Ezután csak újabb felvételi eljárással létesíthet hallgatói jogviszonyt.

A tájékoztató elolvasása után regisztráljon az ETR-ben, és haladéktalanul kezdje meg a kurzusfelvételt!


A beiratkozásra magával kell hoznia:

• személyi igazolványát,
külföldi hallgató esetén útlevelét és tartózkodási engedélyét,
kettős állampolgárság esetén Honosítási Okiratát, és annak fénymásolatát is!
• diplomáit, ha az alapján nyert felvételt,
• nyelvvizsga bizonyítványát - ha van,
• átvett hallgató esetén 15 napnál nem régebbi hallgatói jogviszony igazolását,
• egyetemi-hallgatói e-mail címét (……………@stud.u-szeged.hu),
• amennyiben meghatalmazott iratkozik az Ön nevében, a meghatalmazott személyi igazolványát és annak másolatát.


Szeged, 2017. január 26.


Sikeres évkezdést kívánok!


(Boa Anikó)

a Tanulmányi Osztály vezetője

Képgaléria

03.jpg

Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *

Kövess minket

Facebook YouTube Twitter Google Plus